Att vara den bästa seglarföräldern

Det är kul att vara idrottsförälder men inte alltid enkelt. Man ska vara närvarande men inte lägga sig i, man ska hjälpa men inte curla, man ska peppa men inte tvinga osv. Ofta är det fina avvägningar i ord och handling som gör skillnad för barnets upplevelse. Om du är intresserad av detta område kan du titta närmare på det material som SISU Idrottsutbildarna har tagit fram, Så blir du världens bästa idrottsförälder.

Här följer några punkter som du som förälder kan ha med dig. Några är en sammanfattning av just ”så blir du världens bästa idrottsförälder”.

Inledande fråga till dig själv: Vad har du för mål med ditt barns idrottande och vad har ditt barn för mål med att idrotta?

 1. Glädje är ett vägledande ord både för barn och förälder.
 2. Var lyhörd för ditt barns mål och vad det brinner för. Vägled dem efter detta
 3. Ha fokus på lärande, individuell utveckling och prestation snarare än resultat.
 4. Ställ frågor som, vad har du gjort på träningen i dag? Vad har du lärt dig? Vad var roligast?
 5. Var positiv och fyll på barnets må-bra-kontot
 6. Misstag är en del av lärandet; ”Jag har inte gjort 1000 misstag, jag har gjort 1000 steg för att lyckas”/”I have not failed. I ́ve just found 1000 ways that won ́t work” Thomas Edison.
 7. Var en förebild och sprid idrottens värdegrund; glädje, gemenskap, delaktighet, demokrati, allas rätt att vara med och rent spel. Läs gärna mer i ”Seglingen vill”.
 8. Hjälp till och stötta genom att finnas tillhands utan att ”lägga dig i”. Det är ditt och andras barn som seglar inte du.
 9. Respektera tränarens beslut och var stöttande
 10. Respektera tävlingsorganisationens beslut
 11. Hjälp även andra barn och föräldrar

Du som förälder/vårdnadshavare behövs!

Share This