Båtavgifter

Stockholms Segelsällskaps båtavgifter 2018

Innerstad

Hamnplatsavgifter på innerstad, även vinterliggare Avgift
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m 3040 SEK
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre 3900SEK
Bredd 2,75-3,50 m 4470 SEK
Bredd över 3,5 m 5170 SEK
Vinterliggare tillägg Stockholms Idrott avgift 600 SEK

Sommarliggare 1/5 – 31/10 därefter gästhamnsavgift

Varvsavgifter på Bergvik, vinter eller sommar Avgift
Grundavgift per båt max 10 ton 2600 SEK
Varvshyra per kvadratmeter 125 SEK
Tillägg för båtar 4-10 ton, per ton 800 SEK

Båt på släp debiteras med längdtillägg på båten med 50 cm.
Vid varvshyra sker debitering av arbetsyta med 25 cm.

På Bergviksvarvet, för båt på land under sommar krävs speciellt avtal, kontakta kansliet.

 

Rastaholm

Hamnplatsavgifter på Rasta, även vinterliggare Avgift
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m 2300 SEK
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre 3020 SEK
Bredd 2,75-3,50 m 3390 SEK
Bredd över 3,5 m 3840 SEK

Sommarliggare 1/5 – 31/10 därefter gästhamnsavgift

Varvsavgifter på Rasta, vinter eller sommar Avgift
Grundavgift per båt max 10 ton 1775 SEK
Varvshyra per kvadratmeter 100 SEK
Tillägg för båtar 4-10 ton, per ton 575 SEK
Container per kvadratmeter 100 SEK

Båt på släp debiteras med längdtillägg på båten med 50 cm.
Vid varvshyra sker debitering av arbetsyta med 25 cm.

På Rastaholmsvarv, för båt på land under sommar. Första året debiteras 50% av varvsavgifter 1/6 – 30/9 därefter hel varvsavgift sommar och vinter.

 

Övriga avgifter Avgift
Hyra trailer eller släp utan båt sommar och vinter 1500 SEK
Varvsplast vid reparation max 10 dagar gratis
Jollar och kanoter SEK/år 1200 SEK
Flyttning av båt 1800 SEK
Frånvaro vid sjösättning 1600 SEK
Upptag av båt utöver ordinarie upptagning 1500 SEK
Sjösättning av båt utöver ordinarie sjösättning 1500 SEK
Truck, kran traktor med förare, påbörjade timme 1500 SEK
Extra hjälp per man och påbörjad timme 750 SEK
Ej fullgjord arbetsdag debiteras med 400 SEK
Avgift vid utebliven vakt, per vaktplats 2000 SEK
Betalningspåminnelse 45 SEK
Depositionsavgift nyckel 400 SEK
Share This