Bergviks hamn & varv

Vi har plats för ca 250 vinterliggare och ca 120 sommarplatser i hamnen med fasta kajer och kraftiga betongpontoner. Land- och sjösättning sker normalt med vår egen truck. Vi kan ta emot båtar upp till 20 ton.

Hamn

Förtöjning sker vanligen mellan boj och brygga eller ponton. För båtar på max 6 ton ingår boj, kätting och sten i platshyran. För större båtar ligger ansvar och kostnader på båtägaren.

Hamnen har få y-bommar för småbåtar då läget är ganska utsatt för svallvågor. Samtliga bryggor och pontoner har el- och vattenuttag och är belysta. Sopcontainer och miljöstation

finns inom området. Parkering finns sommartid för medlemmar på det inhägnade varvsområdet.

Varvet

Varvsområdet är plant och sammanhängande, välutrustat med el- och vattenuttag på bekvämt avstånd. Vinterplaceringen kan styras genom att varje båtägare själv kan välja tid för upptagning.

Land- och sjösättning utförs av Sällskapets egen personal som också pallar båten med båtägarens eget material. Normalt deltar båtägaren genom att själv köra fram båten till trucken.

Hamnen har 2 mastkranar, den större kranen tar ca 1 ton. För mastförvaring finns särskilt mastskjul och transportvagnar. För vinterarbete, exempelvis med trämaster finns särskilt utrymme. Även marinmotorverkstad och båtsnickeri finns på området.

Skötsel & Drift

Hamnen och varvet styrs av en kommitté som består av medlemmar valda på SSS årsmöte. Kommittén leds av en ordförande som har eget budgetansvar. Som båtägare har du skyldighet utföra arbetsplikt med 3 timmar för bryggplats och 3 timmar för vinterplats, per båt. Arbetsplikten avser i första hand att iordningställa efter sjösättning och allmän städning av varvsplanen.

Hamn information
Klicka här för att hitta information för hamn och varvsliggare

Kom i kontakt med hamnen
Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Share This