Var med och delta i Båtklubbarnas Dag

– alltid sista lördagen i augusti Båtklubbarnas Dag 25/8 är årets festdag för alla oss med båtar i båtklubbar! Nu är vi mitt inne i en fantastisk sommar och njuter i fulla drag av livet i våra båtar och båtklubbar och än finns det tid att förbereda dig, din båt och...

Rastaholm städdag

19 Maj Städdag kl 09.00-12.00 Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Rastaholm ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring såsom kaffe korv smörgåsar etc…