Sjösättning Rastaholm

Rastaholm Rastaholms allé, Ekerö

Se sjösättningslistor på medlemssidan.