Säkerhet

Vi har alla ansvaret för säkerheten på Rastaholm. I första hand för barnen, i andra hand för instruktörer och i tredje hand för materialet. Det är av största vikt att alla som arbetar på läger känner till dessa instruktioner och vad var och en har för uppgifter vid eventuell olycka.

Lägerchefen leder verksamheten och beslutar om kontakt med anhöriga, övriga och eventuell larmning. Innan ett läger ska alla ledare tillsammans ha diskuterat olika risker och hur de ska förebyggas. Brand, saknat barn, olycka till sjöss osv. Gör en riskbedömning inför varje pass och tänk på den s.k. error chain = en olycka uppkommer sällan av sig själv utan det är en viss serie av händelser som i slutändan leder till en olycka.

Dokument

Generella principer alla ska känna till

Primär samlingsplats På gårdsplanen mellan stugorna och ”hotellet”
Sekundär samlingsplats Utanför regattan
Sjukvårdsmaterial Köket i ”hotellet” samt j-boden
Plats att möta räddningspersonal Varvsplan på fastlandet
Stugansvariga Samlar, räknar och ansvarar för barnen

Exempel på roller vid en krissituation

 • Stugansvariga samlar barn vid samlingsplatsen, räknar och håller dem lugna
 • Vid brand – några påbörjar släckningsarbetet (om säkert)
 • Steff och LC pratar med oroliga föräldrar och eventuella journalister
 • Den som larmat håller kontakt med SOS-alarm tills hjälp anlänt (det går att ta sig hit med ambulans, det är en ö med broförbindelse!)

Säkerhet på vattnet

 • Föräldrar ska vid anmälan skriftligen garantera att deras barn kan simma minst 200 meter
 • Simprov utan flytväst genomförs innan första seglingspasset. Minst en instruktör per sex elever och minst en följebåt i vattnet
 • Flytväst är ett krav för att få vistas på bryggan eller i en båt
 • Kapsejsningsövning i tidigt skede för att alla juniorer ska få vara med om att vända upp en båt i trygg miljö
 • Förbjudet att hoppa i vattnet utan tillstånd av instruktör
 • Alla barn ska veta hur vi signalerar och kommunicerar på vattnet
 • Barn och båtar räknas kontinuerligt under ett pass
 • Minst två sjukvårdsväskor ska finnas i följebåtar vid varje pass
 • Alla ledare ska veta hur man plockar upp ett barn i en följebåt
 • Grundlig genomgång av säkerhet vid långsegling, vilken följebåt gör vad
 • Obligatoriskt användande av dödmansgrepp vid framföring av motorbåt
 • Ledare startar vattenkrig, inte barn
 • HLR-utbildning vartannat år

Säkerhet på land

 • Alla ska veta var brandsläckare finns och hur de används
 • Sjukvårdslådan ska vara inventerad och alltid finnas med vid aktiviteter
 • Besiktiga stugorna inför säsong: finns brandsläckare och larm?
 • Vattenhinkar ska finnas tillgängliga vid grillning
 • Knivar, tändare och tändstickor är förbjudna för juniorer att ha med, knivar delas ut av ledare vid grillkväll
 • Det är brandrisk i stugorna – lås aldrig dörrar och lägg inte blöta kläder på elementen. Kontakten till elementen ska vara utdragen
 • Ingen junior får lämna ön och inte heller lämna gruppen för att t.ex. bada utan tillstånd eller sällskap av instruktör
 • Juniorerna ska kunna koderna till hotellet, toaletterna och regattan