Viktig information för ledare

Denna sida är för dig som jobbar som ledare på Rastaholms seglarläger. Du är superviktig och behövs för att verksamheten ska rulla och för att alla juniorer ska få sin livs bästa vecka! Här återfinns beskrivningar av bl.a. lägerverksamheten, listor över ansvarsuppgifter och säkerhet samt annat som är bra att läsa igenom inför en sommar på Rasta.

SSS organisation

Stockholms Segelsällskap grundades 1895 och 1944 inrättades en juniorsektion som sedan dess har ordnat seglarläger för juniorer varje sommar på Rastaholm. SSS har därtill tre andra hamnar: Västerbrohamnen (Fridhemsplan), Bergvikshamnen (Bromma) och Tranebergshamnen (Alvik). Utöver seglarläger bedriver SSS vår- och höstseglingar i Laser, Tvåkrona, Optimist och C55 i Bergvik och Västerbrohamnen, och flera ledare från Rasta är tränare där. Kurserna är för barn, ungdomar och vuxna.

Styrelsen
Består av representanter från alla SSS kommittéer: Seglingssektionen, Kappseglingskommittén, hamn- och varvskommittéerna (Rasta, Bergvik, Västerbrohamnen och Traneberg) samt klubbmästeriet (anordnar fester och julbord). Ledamöter väljs på SSS årsmöte.

Seglingssektionen
Består av alla möjliga seglingsintresserade och ledamöter väljs på SSS årsmöte. Alla som vill engagera sig (kanske du?) för SSS är välkomna på sektionens möten, ca. 1 gång/månad. Har ansvaret för att Juniorkommittén driver lägerverksamheten och anställer tränarna för vår- och höstverksamheten.

Juniorkommittén
Består av aktiva ledare på Rastaholms seglarläger och planerar och genomför lägren.

Juniorkommitténs arbetsutskott
Arbetar på uppdrag av Juniorkommittén, och säkerställer lägerverksamhetens utveckling framåt. Till exempel, vilka utbildningar vi ska gå, om vi ska köpa in nya tröjor osv.

Administrativ hjälp
Kansliet (Fredrik Nyberg), administratör för Seglingssektionen och lägeransvarig.

Meck/båtvård
SSS har även två heltidsanställda, Peter Westh och Charles Andersson som sköter hamnarna, motorbåtarna och reparerar jollarna.

Svenska Seglarförbundet och SSS

SSS är en certifierad seglarskola av Svenska Seglarförbundet. Vad det innebär kan man läsa mer om här, och det innebär även att våra kurser följer Svenska Seglarförbundets kursplan. För att SSS ska bibehålla vår certifiering ställs dessutom vissa utbildningskrav på våra instruktörer. Har du dessa utbildningar sedan innan är det en fördel, men det är inget krav eftersom SSS gärna bekostar din utbildning när du blivit godkänd som aspirant och om du vill fortsätta vara instruktör hos oss. De utbildningar som krävs är:

 • Seglingens Ledarskap Grund, en online-utbildning som också är ett krav för att sedan få gå Tränare grön;
 • Tränare grön, en grundläggande tränarutbildning. Det är även möjligt att fortsätta och gå Tränare blå;
 • Trygga möten (en utbildning genom Scouterna, är inte ett krav för certifieringen).

Våra läger

Nybörjarläger (8-12 år)
Sommarens två första läger – Läger 1 och Läger 2 – ligger normalt kring vecka 24 respektive 26. Vi seglar framför allt Optimist och 2-krona och koncentrerar oss på att väcka intresset för segling och nöta in de grundläggande kunskaperna. Vi är mellan 12-15 ledare beroende på deltagarantalet.

Fortsättningsläger (13-16 år)
Läger 3, som brukar ligga kring vecka 31, är ett fortsättningsläger där juniorerna bör ha gått på något av våra nybörjarläger eller ha tidigare seglingserfarenhet. På fortsättningslägret seglar vi 2krona och Laser och teorin blir mer avancerad. Vi är ungefär 8-10 ledare beroende på deltagarantalet. Vi är mellan 12-15 ledare beroende på deltagarantalet.

Fortsättningsläger med kappseglingsinriktning (13-16 år)
Läger 4 är ett rent kappseglingsläger med mycket tävling och långa, tuffa dagar på sjön. Vi seglar så mycket Laser som möjligt och teorin är inriktad på taktik och kappseglingsregler. Vi är ca. 8 ledare.

Ledartrappan

Aspirant
Din första vecka på Rasta gör du som aspirant. Du blir tilldelad en aspirantfadder och syftet är att du ska få känna på hur det är att arbeta som ledare på Rasta. Du blir tilldelad ett ansvarsområde och får kontinuerlig feedback från din aspirantfadder under veckans gång. Innan du arbetar på våra seglarläger ska du ha gått utbildningen Seglingens Ledarskap Grund och varit hjälptränare på våra veckoträningar i Västerbrohamnen eller Bergvik under minst två tillfällen under våren. Detta för att prova på hur det är att vara instruktör, och för att slipa ytterligare på seglingskunskaperna.

Ledare
Om du blir godkänd som aspirant blir du invald som medlem i SSS Juniorkommitté, och får därefter arbeta som ledare. Första året som ledare får du arbeta på minst ett av våra nybörjarläger. Du blir tilldelad ett ansvarsområde och får möjlighet att ta ytterligare ansvar. Innan du arbetar som ledare ska du ha gått Tränare grön. När du arbetat minst ett år som ordinarie ledare kan du ansöka om att jobba på läger 3 och/eller läger 4.

Sekreterare
Sekreteraren fungerar som ett administrativt stöd till lägerchefen. Sekreteraren har hand om all dokumentation såsom budget och checklistor som finns under lägret. Kontaktlistor och lönelistan ska uppdateras. Rollen innebär mycket ansvar eftersom du fungerar som en typ av logistikchef och ser till att inga bollar tappas under veckan.

Ställföreträdande lägerchef
Ställföreträdande lägerchef är ett stöd och uppbackning till lägerchefen. Beroende på vem som är lägerchef kan rollen variera baserat på de egenskaper denne besitter. Rollen ska också fungera som ett steg till att kunna ta en lägerchefsroll om tillfälle ges.

Lägerchef
Som lägerchef bör du ha arbetat ett flertal år som ledare på Rasta, varit både sekreterare och ställföreträdande lägerchef och gärna ha uppnått 23 års ålder. Undantag är möjligt om du visat på goda ledaregenskaper. Du fungerar som lägrets VD och är ansvarig för upplägg, beläggning, rollfördelning, träningsplanering och säkerhet. Du har också ansvar för att båtar hålls i det skick som förväntas samt att lägerbudgeten hålls. Du har innan lägret haft kontakt med kanslichef samt lägeransvarig.

Inför, under och efter ett läger

Inför ett läger är det mycket som ska fixas. Budget och information om deltagare lämnas till LC inför varje läger. Hyrbil hyrs av LC, gärna i samråd med övriga LC:s. Tänk på att den som ska köra bilen måste stå på kontraktet för att uthyrarens försäkring ska gälla. Ett alternativ till hyrbil är att en ledare lånar ut sin bil – i så fall får man milersättning eller bensinersättning. Ett flertal inköp måste göras redan första dagen: frukost till ledarna på lägrets första dag, bensin till följebåtar m.m. Om tid finns är ett pro-tip att även handla till disco, fånarna, grillkväll, priser m.m. på samma gång.

Väl på Rastaholm är det en hel del som ska inventeras:

 • Inspektera stugor och rum som ska användas
 • Sätt upp dagsschema i stugor
 • Klipp gräset
 • Sammanställ deltagarlista/hälsodeklarationer och planera stugfördelning
 • Lämna slutgiltig allergilista till värdshuset
 • Inventera sjukvårdslådan
 • Lokalisera bucklan
 • Städa alla bodar
 • Rigga upp samtliga båtar som ska användas under veckan och se ifall något saknas. Fungerar alla följebåtar som de ska?
 • Säkerställ att Peter Westh/Charles Andersson kontrollerat motorbåtarna
 • Sätt upp bojlinor, lägg ut bojar vid Mariaholmarnas grund
 • Ladda radios
 • Ordentlig rundtur och genomgång med aspiranter. Segla och ha motorbåtspraktik
 • Gå igenom (och alla provar fysiskt) uppstart och hantering och vanliga trix med motorbåtarna. Viktigt är tilläggning och man över bord
 • Alla ledare fyller i en anhöriglista

Ansvarsområden

Alla ledare har olika ansvarsområden under ett läger. Det är viktigt att alla är införstådda med att det inte räcker med att bara göra ”sin del” under ett läger, utan att alltid hjälpa till där det behövs.

Stugförälder
Som stugförälder har du extra ansvar över barnen i din stuga. Du har koll på allergier och eventuellt speciella behov. Du har även ansvar för nattning i din stuga samt se till att rummen hålls i städat och fräscht skick genom hela veckan.

Dagansvarig (dagis)
Som dagansvarig så har du en dag där du är ansvarig för väckning på morgonen och räkning av barnen under dagen. Det är också du som hämtar mellis och plockar undan den. Städning ska varje dag ske av hamntoaletter, hotellets toaletter och hall och dagansvarig har ansvar även för det.

Teoriansvarig
Ansvarar för kvällens teoripass. På nybörjarlägren har teoriansvarig hjälp av aspiranterna. Tips på teoriupplägg finns på SSF:s hemsida. Teoriansvarig planerar även teoriprovet som hålls sista.

Prick- och juniorbodsansvarig
Ansvarar för att bodarna hålls i städat och organiserat skick. Viktigt är att var sak ligger på sin plats så att det är enkelt att hitta när det väl behövs. Inventera inför och efter läger, och se till att saknade saker köps in.

Säkerhetsansvarig
Har ett extra säkerhetsansvar. Ser till att sjukvårdspåsar är med i följebåtar, att barnen är räknade innan och efter varje pass, att vattenhinkar finns vid grillning och att knivar lämnas tillbaka efter täljning. Läs här om säkerhet på Rasta.

Radioansvarig
Delar ut radios innan ett pass och samlar in dem efter. Ser till att de laddas under natten och att det är lika många radios i slutet av lägret som i början. Har även ansvar att informera övriga ledare i hur radios brukas.

Kvällsaktivitetsansvarig
Ansvarar för att det varje kväll anordnas en aktivitet och att eventuella nödvändiga inköp meddelas till inköpsansvarig . Förslag på aktiviteter i dagordning är: Grillning, femkamp, fånarna på fjärden, bastu, disco och grillning på Bergaholmarna. Kvällsaktiviteten riggas tillsammans med övriga tillgängliga ledare under teoripasset.

Inköpsansvarig
Är den som åker och handlar och tankar under veckan. Förslagsvis sammanställer sekro en lista inköpsansvarig följer. Om ledare upptäcker att inköp nehöver göras inom sitt ansvarsområde eller i övrigt har denne ledare ansvar att meddela inköpsansvarig eller sekro. Inköpsansvarig sparar ALLA kvitton och lämnar till sekro för redovisning av lägrets utgifter.

Seglarstugeansvarig
Viktigaste ansvaret under en regnig vecka! Sätter upp torklinor och ser till att barnen hänger in blöta kläder. Ansvarar vidare för att inventera torra kläder i boden för att ge plats för blöta kläder. Se gärna till att markera seglarsugan i sektioner efter stugor så att juniorer lättare hittar sina kläder. Seglarstugeansvarig anordnar även klädloppis i slutet av varje läger så att inga kläder lämnas kvar.

Prisutdelning
Diplom finns att hämta på kansliet innan eller under lägerveckan. Priser köps in innan eller under lägret.

Att “stänga ön”

Båtar
Efter varje läger är det viktigt att se till att motorbåtar är förtöjda och låsta ordentligt, motorn ska vara ur vattnet. Tvåkronor ska tas upp på rampen och tömmas på vatten i skrovet och optimister ska vändas på rad. Samtliga båtar ska inventeras, är något trasigt eller behöver bytas? Se till att göra vad som kan innan lägret är slut så att flottan lämnas i bra skick till nästa läger. Kontakta Peter eller Charles om båtarna behöver åtgärdas som ligger utanför vår kompetens. Lägerchef antecknar och för protokoll över inventeringen som senare överlämnas till nästa lägerchef.

 • Inventera alla skrov, rapportera ev. skador
 • Gå igenom segel och riggar
 • Gå igenom roder och centerbord
 • Inventera block och schackel
 • Bryggan ska se snygg ut, ev. förtöjningstampar ska tas bort, bojlinor ska kvajlas och lämnas i prickboden
 • Lämna lite bensin kvar till nästa läger
 • De båtar som ska transporteras till Västerbrohamnen/Bergvik lämnas på överenskommet ställe

Stugor, vandrarhem och gårdsplan

 • Alla stugor och rum i värdshuset ska städas ordentligt.
 • Dammsug och torka alla ytor även förvaringslådor
 • Moppa alla golv
 • Skaka mattor
 • Städa bot eventuella bus (t.ex. tandkräm under dörrhandtag)
 • Kontrollera brandlarm och belysning i all stugor
 • Städa gårdsplan
 • Värdshuset är ordentligt städat, kök, allrum, hall är städat, kylskåp och skafferi är rensat
 • Bodar är lämnade i städat skick

Administrativt
Sekro gör redovisning i enlighet med exceldokument för redovisning. Lägerchef ser till att lönelista är uppdaterad. Guldkort, lägertelefon och lägerpärm ska lämnas till nästa lägerchef. Nycklar till stugor m.m. lämnas enligt vad som avtalats med lägeransvarig.

Bra-att-ha-dokument