Hamn- /varvsavgifter m.m.

Västerbrohamnen/Bergvik/Traneberg

Hamnplatsavgifter, även vinterliggare

Avser perioden 1/5 – 31/10, därefter gästhamnsavgift per dygn

TypAvgift
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m3040 kr
Bredd max 2,74 m och längd 6 m <3900 kr
Bredd 2,75-3,50 m4470 kr
Bredd över 3,5 m5170 kr
Vinterliggare tillägg Stockholms Idrott avgift600 kr

Varvsavgifter på Bergvik, vinter/sommar

För båt på land under sommaren krävs speciellt avtal, kontakta kansliet

TypAvgift
Grundavgift per båt, max 10 ton2600 kr
Varvshyra per kvadratmeter125 kr
Tillägg för båtar 4-10 ton, per ton800 kr
Båt på släp debiteras med längdtillägg om 50 cm
Vid varvshyra sker debitering av arbetsyta om 25 cm

Rastaholm

Hamnplatsavgifter, även vinterliggare

Avser perioden 1/5 – 31/10, därefter gästhamnsavgift per dygn

TypAvgift
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m2300 kr
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre 3020 kr
Bredd 2,75-3,50 m 3390 kr
Bredd 3,50-3,99 m3840 kr
Bredd Y-bom 5 m 5800 kr

Varvsavgifter, vinter/sommar

För båt på land under sommaren: första året debiteras 50 % av varvsavgifter 1/6 – 30/9 därefter hel varvsavgift sommar och vinter

TypAvgift
Grundavgift per båt, max 10 ton1775 kr
Varvshyra100 kr/per kvm
Tillägg för båtar 4-10 ton 575 kr/per ton
Container 100 kr/per kvm
Båt på släp debiteras med längdtillägg om 50 cm
Vid varvshyra sker debitering av arbetsyta om 25 cm

Övriga avgifter, alla hamnar/varv

TypAvgift
Platshyra för trailer eller släp utan båt, sommar och vinter1500 kr
Varvsplast vid reparation, max 10 dagargratis
Jolle- och kanotplats1200 kr/år
Flyttning av båt1800 kr
Frånvaro vid sjösättning1600 kr
Upptag av båt utöver ordinarie upptagning1500 kr
Sjösättning av båt utöver ordinarie sjösättning1500 kr
Truck, kran traktor med förare, påbörjade timme1500 kr
Extra hjälp per man och påbörjad timme750 kr
Ej fullgjord arbetsdag debiteras med400 kr
Avgift vid utebliven vakt, per vaktplats2000 kr
Betalningspåminnelse45 kr
Depositionsavgift nyckel400 kr