Om oss

Stockholms Segelsällskap har idag av cirka 1 500 medlemmar. Den löpande driften av sällskapet leds från sällskapets kansli på Chapmansgatan av kanslichef Fredrik Nyberg som tillsammans med driftansvariga Charles Andersson och Peter Westh sköter sällskapets anläggningar: Rastaholms hamn och varv, Bergviks hamn och varv, Västerbrohamnen, samt Tranebergshamnen. Sällskapet äger Rastaholmsanläggningen men arrenderar övriga anläggningar.

Förutom dessa fasta anläggningar driver sällskapet två gästhamnar, en i Västerbrohamnen och en på Rastaholm. I klubbhuset på Rastaholm bedrivs också en restaurangrörelse av entreprenören. Sällskapet har vidare en omfattande ungdomsverksamhet i form av seglarläger på Rastaholm samt segelträning i Västerbrohamnen och på Riddarfjärden samt jollekappseglingar. Sällskapet är också arrangör och medarrangör i flera kappseglingstävlingar.

Historia

Stockholms Segelsällskap bildades 1895 och hette då Grönviks Segelsällskap som omfattade ett tjugotal personer och en handfull båtar. Bara några år senare hade sällskapet vuxit avsevärt och ett namnbyte från Grönviks till Stockholms Segelsällskap hade blivit motiverat.

1901 hade SSS 279 medlemmar en för den tiden mycket hög siffra. Antalet båtar var förvånansvärt begränsat endast 29 st var registrerade i sällskapets eskader. Idag består SSS av ca 1 500 medlemmar och antalet båtar är ca 1 125 st.

Birger Gustafsson (Bilden till höger, 1874-1969) är en person som har betytt mycket för SSS utveckling, Han var ordförande från 1899 till 1955 med ett par korta avbrott. Totalt var han ordförande i SSS under 52 år.

1932 invigdes klubbhuset på Rastaholme, en ö vid Björkfjärden som SSS hade fått som gåva av grosshandlare Birger Gustafsson och direktör Ingvar Rosenlund. På Rastaholm har SSS ordnat höstseglingar, Rastaholmsregattor, Pokalseglingar, Mälarregattor och SM-seglingar med många deltagare. SSS höstseglingar i mitten av september räknas fortfarande som det traditionella slutet på seglingssäsongen i Mälaren.

I klubbhuset har många fester hållits och inte minst kommer alla deltagare i olika regattor ihåg den goda stämningen och den goda maten. När SSS firade 100-årsjubileum 1995 höll sällskapet en bejublad fest i det anrika klubbhuset.

1944 inrättade SSS en juniorsektion som allt sedan dess har ordnat seglarläger för juniorer varje sommar för ca 50 ungdomar. Sammanlagt blir det ett par tusen ungdomar som i SSS regi fått uppleva den hissnande känslan av att vara ensamskeppare i en Optimist eller befälhavare över en tvåmans besättning i en Trissjolle eller Tvåkrona.

Västerbrohamnen var SSS första riktiga hamn vid Riddarfjärden, Den erhölls 1910 och är idag hamn för ca 165 av SSS medlemmar.

Bergviksvarvet arrenderades av Stockholm stad 1917. Varvet är idag en mycket väl underhållen anläggning med resurser för en effektiv hantering av 250-300 båtar upp till 20 ton. I anslutning till varvet finns även ca 120 bryggplatser.

Under åren från det att SSS erhöll ön Rastaholme som gåva 1932 har sällskapet fram till 1969 sällskapet successivt köpt in mark i anslutning Rastaholme så att man idag har ett stort varvsområde med plats för ca 400 båtar och med likartade resurser som man har vid Bergviksvarvet . Det finns även en stor hamn med plats för ca 200 båtar. I anslutning till Rastaholm har SSS även en gästhamn som administreras av värdshuset.

Sedan våren 1998 går en turbåt dagligen med passagerare från Rastaholm till Birka.

1983 införlivades den senaste hamnen i SSS nämligen Tranebergshamnen. Hamnen är trivsam och idyllisk och är trots den förhållandevis begränsade hamnplanen SSS näst största sommarhamn med sina drygt 160 bryggplatser.

Share This