Rastaholm hamn & varv

Här finns också SSS klubbholme och värdshus. Klubbholmen ligger i naturskön miljö och utnyttjas för kappseglingar, seglarläger och andra klubbaktiviteter.

Hamn

Rastaholms hamn är väl skyddad och har plats för ca 250 båtar. Därutöver finns ett 20-tal gästplatser. Gratis bilparkering på varvsplanen för medlemmar och gäster.

Det finns transportkärror och du kan tillfälligt använda servicebryggan vid lossning och lastning. Container för sopor samt miljöstation finns. Jollar placeras på anvisade platser. Toaletter, duschar, samt bastu finns att tillgå. El och vatten finns på varje brygga och du som SSS-medlem har 2 avgiftsfria nätter i gästhamnen exkl el.

Varvet

För vinterförvaring finns plats för ca 400 båtar. Vi har egen truck för lyft upp till 10 ton. Upptagning sker på valfria dagar inom ett antal veckor på hösten, sjösättning under våren fastställs av SSS. Normalt deltager båtägare vid sjösättning och upptagning, men önskas hjälp finns personal att anlita, kontakta hamnkapten. För segelbåtar finns tillgång till 2 mastkranar samt mastskjul. Segelbåtar kan förvaras med masten på, ett par extra stöttor kan behövas. Några platser för vinterförvaring i sjön finns. Båtar över 10 ton får själva ordna kranbil.

Skötsel & Drift

Hamnen och varvet styrs av en kommitté som består av medlemmar valda på SSS årsmöte. Kommittén leds av en ordförande som har eget budgetansvar. Som båtägare har du skyldighet utföra arbetsplikt med 3 timmar för bryggplats och 3 timmar för vinterplats, per båt.

Arbetsplikten avser i första hand att iordningställa varvsplan efter sjösättning och allmän städning av hamn och klubbholmen.

Hamn information
Klicka här för att hitta information för hamn och varvsliggare

Kom i kontakt med hamnen
Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Gästhamnen Rastaholm
Klicka här för att komma till gästhamnar.

Share This