RASTAHOLMS SEGLARLÄGER

Rastaholms Seglarläger på Ekerö är din chans att lära dig att segla jolle, slå de livsviktiga knoparna, sjunga de rätta sångerna och träffa nya kompisar. Under fyra veckolånga läger passerar runt 150 ungdomar per sommar ute på Stockholms Segelsällskaps klubbholme Rastaholm. Här bedrivs läger från nybörjarnivå till kapsseglingsnivå i åldrarna från 8 till 16 år.

Under första delen av sommaren ligger två nybörjarläger där barn och ungdomar i åldrar 8-12 år får pröva på och bekanta sig med båten och vattnet, känslan under dessa läger präglas främst i glädje men också att känna trygghet inför vatten samt skapa och fånga upp de som fått blodad tand inför jollesegling.

Under sällskapets första fortsättningsläger tar vi hand om ungdomar 13-16 år som aldrig tidigare varit i kontakt med jollesegling eller känner att man vill fördjupa sig i sjömanskap och navigering. Här arbetar vi med navigeringsteori både på vattnet samt på land med fördjupad förståelse för praktisk och teoretiskt sjömanskap. Målet med detta läger är att var och en ska känna sig trygg med att manövrera och föra fram sin båt på ett skickligt och säkert sätt.

Årets sista läger är helt vigt åt kappsegling, här kommer ungdomar 13-16 år som aldrig prövat på kappsegling till erfarna kappseglare. Vi fördjupar oss inom seglingens olika moment och finslipar på manövrar. Den teoretiska biten fungerar som ett komplement för att fånga upp och på ett interaktivt diskutera dagen på vattnet.

Under alla våra läger finns erfarna instruktörer som hjälper till ute på sjön, på bryggan och framför svarta tavlan. Vi seglar Optimist, Tvåkrona och Laser tre pass om dagen. Den praktiska träningen blandas med lite teori om kvällarna men det blir givetvis också massa tid över för bad, bus, långsegling, korvgrillning, vattenkrig och annat kul.

Under vart och ett av våra fyra läger finns det plats för ungefär 30 till 40 juniorer (barn och ungdomar). Grupperna är små och såväl juniorer som instruktörer lär känna och kommer varandra nära under en veckas tid. Läs mer under respektive flik.

Vision

Vi vill öka intresset för segling och båtsport på alla nivåer genom att aktivt verka för idrotten både inom och utanför klubben samt att öppna upp, skapa gemenskap och göra idrotten tillgänglig för alla oavsett kön, ålder och ekonomiska förutsättningar.

Idé

Stockholms Segelsällskaps läger har som huvuduppgift att bedriva seglarskolor där kvalitet, gemenskap och tillgänglighet är centrala och på så sätt bidra till ett genuint intresse hos våra medlemmar.

Värderingar

Vi tror på ständig utveckling och förbättring. Vi lägger stolthet i och tror på det vi gör. Vi behandlar alla med respekt. Vi brinner för segling, klubben och dess historia.

Share This