Styrelse och Kommittéer

För att komma i kontakt med styrelsen maila styrelsen@stockholmssegelsallskap.se

Namn: Roll:
Lars Nordfeldt ordförande
Anders Ekemar skattmästare
Fredrik Stangebye intendent Bergvik
Anders Henriksson intendent Rasta
Torbjörn Bååth intendent Traneberg
Tommy Thunberg- Bertolone intendent Västerbron
Ove Andersson ordförande kappseglingskommittén
Hans Jonasson klubbmästare
Per Bergenzaun ordförande segelsektionen
Eric Stone ledamot (vice.ordf)
Marika Hafdell ledamot
Rolf Tenser suppleant (ansvarig miljöfrågor)
Tord Eng suppleant
Ingemar Almteg suppleant
Olle Jonsson suppleant

Hamnkommittéer

Sällskapet består av 4 hamnkommittéer, Bergvik, Rastaholm, Västerbron och Traneberg. De ansvarar för planering och prioritering av nybyggnation, skötsel, underhåll samt är behjälpliga med expertkunskap vi genomförandet av detta.

Kappseglingskommittén

Sällskapets kappseglingskommitté syftar till att bedriva och främja kappseglingar i jolle och kölbåt.

Klubbmästeri

Klubbmästeriet ansvarar för planering och genomförande av klubbaktiviteter vid sällskapets olika evenemang så som kappseglingar, julfester, klubbdagar och andra aktiviteter.

Seglingskommittén

Seglingskommittén har till uppgift att främja speciellt sällskapets ungdomsverksamhet i form av träningsverksamhet i Västerbrohamnen och i Bergvik.

Juniorkommittén

Juniorkommittén har som huvuduppgift att driva seglarläger för barn och ungdomar ute på klubbholmen Rastaholm på Ekerö. Kommittén består av ca 30 aktiva ledare och håller årligen vår- och höstmöten samt andra tillställningar för att utveckla verksamheten vidare.

 

Share This