Engagera dig!

SSS är en ideell förening och träningsverksamheten är helt beroende av våra medlemmars engagemang för att verksamheten ska gå ihop. I samband med träningar behövs exempelvis hjälp med att bära båtar och korvgrillning. Kanske är det någon som vill åka på en tävling och då behöver transporthjälp.

I jolleverksamheten har vi dessutom en hel del material, jollar och följebåtar som regelbundet behöver tillsyn. På våren ska det rustas och på hösten ska det packas ihop.

Du som medlem i SSS är varmt välkommen att engagera dig i Seglingssektionen. Engagemanget är fritt, och blir vad vi gör det till! Hör av dig till Pia Kullström-Lundberg via e-post, så kan hon berätta mer om vad du kan göra i klubben.