Vanliga frågor vid Sjösättning/upptagning

Hur går upptagningen och sjösättning av båten till?
Du tar fram båten till upptagningsplatsen vid den tid du beställt eller om du blir kallad av personalen. Vi lyfter upp båten, ställer den på dina bockar eller stöttor på den plats vi vill ha båten på varvsplanen. Sen bottentvättar vi båten och därefter är problemet ditt tills i vår. Täckning av båten får du sköta själv.

I vår lyfter vi upp båten och sänker ned den i sjön och du flyttar båten från kajen. Du får ha båten liggande i hamnen t.o.m. kommande helg

Vem bestämmer upptagningstiderna?
Det gör du själv inom av SSS bestämda veckor, bokning sker via hemsidan (se Hamn/Varv) av medlemmen.  Möjlighet till bokning öppnar normalt i mitten augusti.

Vem bestämmer sjösättningstiderna?
Det gör vi på SSS. I princip är det omvänd ordning på upptagningarna.

Sjösättningslistorna finns på hemsidan i januari, anslås i hamnar och varv samt publiceras i SSS-meddelandet i marsnumret.

Varför får ingen nytillkommen ha vagga till segelbåten?
Om alla skulle ha vaggor på varven skulle vi inte kunna lagra dom under sommaren då vi hyr ut sommarplatser på land. Dessutom är vaggorna tunga att hantera jämfört med  stöttorna.

Finns det eluttag?
På bägge varven finns eluttag på varvsplanen. El får användas för verktyg så länge man jobbar med båten. Värmeelement är helt förbjudna. Batteriet laddas när man jobbar med båten. Om det är nödvändigt att ladda annan tid, kontakta varvskommittén.

El för båtar i sjön?
Efter tillstånd av varvskommittén kan strömbildare och/eller värmeelement användas för båt i sjön om särskild elmätare kopplas till båten. Vi debiterar kW-priset för resp. varv. Det kan bli dyrt!

Finns det vattenuttag?
Så länge det är plusgrader finns vattenuttag på varvsplanen. På Bergvik är det dricksvatten men på Rasta är det inte dricksvatten, där kommer vattnet på varvsplanen direkt ur Mälaren.

Finns det slangar till vattnet?
Tyvärr finns det ”korpar” som tar med sig slangarna. Därför får man hålla med slangar själv.

Var lägger man masten om den tas bort?
På bägge varven finns maststick där det bara får förvaras master.

Får man ha masten kvar på båten under vintern?
Ja, på Rasta får man det, men inte på Bergviksvarvet.

Är det inte farligt att ha masten på båten under vintern?
På Rasta har det inte hänt något som kan hänföras till att det var mastens fel om något hänt. Det blir allt vanligare att masten sitter kvar på båten.

Hur får man nyckel till varven?
Kontakta respektive hamnkapten så får du kvittera ut en nyckel och betala 400 kr i depositionsavgift.

På Rasta är nyckeln till toaletter, klubbrum, och sjöboden. På Bergvik är nyckeln till grindar, servicehus och loftet i Gröna skjulet.

Share This