VÄSTERBROHAMNEN 2019

VAKTNATTS BOKNING
Tisdagen den 5 mars mellan klockan 18.00 – 20.00 i Västerbrohamnen
Torsdagen den 7 mars mellan klockan 18.00 – 20.00 i Västerbrohamnen

Ni ska boka en vaktnatt på försommaren och en på hösten. Ni som inte bokat in vaktnatt under ovanstående tider blir inbokade på lediga nätter av hamnkommittén. Det är först till kvarn principen som gäller.
Den färdiga vaktlistan kommer att finnas hos hamnkapten och i vaktstugan.

VÅRENS STÄDDAG
Vårens lördagen den 27 april klockan 09.00 – 12.00

Som ni alla vet så har vi arbetsplikt 3 timmar per säsong och sommarplats. Vid utebliven arbetsplikt debiteras 400 kronor. Det blir en höststädning också, så ni som inte kan medverka nu får en ny chans i höst. Medtag oömma kläder, glatt humör samt arbetslust. Vid 12-tiden äter vi korv med bröd, öl eller läsk samt kaffe och bulle. Vi kommer också att hålla ett kort medlemsmöte i anslutning till korv ätningen där ni har möjligheten att ställa frågor till hamnkommittén.

HÖSTENS STÄDDAG
Hösten söndagen den 20 oktober klockan 09.00 – 12.00
Hamnen stänger för säsongen den 31 oktober.

HAMNENS FESTER
Några fester är ännu inte inbokade men trivselkommittén jobbar på och dessa kommer att anslås i hamnen och meddelas på hemsidan.

PARKERING
Glöm inte bort våra parkeringsregler som gäller för hamnen. Max 2 dygn och en bil per båtplats och enbart på parkeringsplatsen.

FÖRTÖJNINGS REGLER
Det skall finnas minst 3 fendrar på varje sida på båten och det ska vara en fjädrande förtöjning.
Antingen med stålfjäder säkrad med kätting eller gummifjäder.
Allt förtöjningsmaterial skall tas bort över vintern.

 

Share This