För dig som nyttjar klubbåtar

För dig som hyr klubbens jollar under veckoträningar. Den som ansvarar för hyrbåt ska i händelse av skada:

 • Ersätta kostnad för skador upp till självrisken på klubbens försäkring. 5000 kr för C55:orna, för övriga jollar är självrisken 1500 kr.
 • Ansvara för att skadan hanteras/behandlas så snabbt som möjligt så att båten inte kommer till ytterligare skada.
 • Ansvara för att omgående hitta en tillgänglig reparatör som kan utföra fackmannamässig reparation.
 • Ansvara för (eller åtminstone ha omfattande delaktighet i) att om så behövs få upp båten ur sjön
 • I förekommande fall montera av skadad del.
 • Transportera båten eller skadad del till reparation.
 • Se till att skadan repareras så fort som möjligt.
 • Vid behov sköta administration av detta förfarande.

Samtliga steg görs i samråd med SSS som också finns med under hela förfarandet.

Checklista för klubbens låneoptimister, kontrollera…

 • Optimistens flytkuddar, att de sitter och är hela
 • Hängband
 • Rodret, rorkult samt rorkultsförlängare är hela.
 • Förtamp finns och är minst 5m lång så det går att bogsera båten om så behövs
 • Mastsäkring finns och att den fäst innan passet
 • Öskar finns i båten och är fastsatt med en tamp
 • Att alla litsar finns i seglet
 • Skot och block är hela

Våra tränare finns på plats och kan alltid hjälpa till om du behöver hjälp med båten. Viktigt att komma ihåg är att rapportera in eventuella skador så vi snabbt kan åtgärda dessa.

Share This