Seglarläger

Om SSS seglarläger

Ett av SSS huvudsyften är att främja båtlivet lokalt samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. Detta gör vi bland annat genom att bedriva ett flertal seglarläger för barn och ungdomar varje sommar. Läs mer om våra olika läger i flikarna till vänster!

Har du frågor om vilket seglarläger som passar ditt barn, eller andra frågor som berör våra seglarläger är du välkommen att kontakta oss på lager@stockholmssegelsallskap.se

Vision, idé och värderingar på våra seglarläger

En av Stockholms Segelsällskaps huvuduppgifter är att bedriva seglarläger där kvalitet, gemenskap och tillgänglighet är centrala och på så sätt bidra till ett genuint intresse hos våra medlemmar.

Vi vill öka intresset för segling och båtsport på alla nivåer genom att aktivt verka för idrotten både inom och utanför klubben samt att öppna upp, skapa gemenskap och göra idrotten tillgänglig för alla oavsett kön, ålder och ekonomiska förutsättningar.

Vi tror på ständig utveckling och förbättring. Vi lägger stolthet i och tror på det vi gör. Vi behandlar alla med respekt. Vi brinner för segling, klubben och dess historia.