Tranebergshamnen

Tranebergshamnen är en genuin klubbhamn där vi medlemmar tillsammans hjälps åt att sköta hamnen. Tranebergshamnen är en sommarhamn för fritidsbåtar med 172 båtplatser, och hamnen är öppen 1 maj till och med 31 oktober.

Båtplatser
172
Gästhamn
Nej
Gästplatser
0
Miljö
Miljöstation
Bekvämligheter
Duschar, toaletter, pentry, motorlyft, klubbstuga

Båtplatser

Hamnen är belägen vid Tranebergsbrons nordvästra fäste och bostadsområdet Minneberg. Hamnen har totalt 172 båtplatser varav 168 mellan bommar med 10, 8, 6 och 5 meters längder samt 5 platser mot brygga på bojar. El, färskvatten och belysning finns på bryggorna.

I hamnen finns för alla medlemmar tillgång till  duschutrymme, WC, klubbstuga, pentry, mikrovågsugn, kaffebryggare, porslin samt läsk- och glassförsäljning. Vi har även två kajaker för medlemmarna. Vi har miljöstation för olja och filter samt glykol.

På den trivsamma hamnplanen finns trädäck med utemöbler och fem grillplatser som kan disponeras av alla medlemmar och deras gäster. Dessutom finns en mindre badplats med sandstrand som med fördel utnyttjas både av de äldre och de yngre.

Årligen arrangeras en sillunch och ”hamndagjämning” tidigt på våren, samt en kräftskiva i augusti och flytande glöggmässa i november, alla trivsamma och välbesökta arrangemang.

Skötsel och drift

Hamnen bevakas av medlemmarna själva genom vakthållning. Medlem går vakt högst tre och minst två gånger per säsong. Utöver detta har varje båtägare arbetsplikt 3 timmar per säsong och sommarplats, dessa utförs på hamnens städdagar som infaller vår och höst och utebliven arbetsplikt debiteras 400 kronor.

Miljö

Som SSS-medlem har du förbundit dig att följa vår miljöpolicy, och SSS har även tydliga regler för vad som gäller kring båtbottenfärger. Vi strävar efter att vara så miljövänliga som vi kan, men du som medlem har en stor del i detta.

Schema 2021

  • Hamndagjämningen, lördagen den 8 maj kl. 18.00 Inställd! Vi hoppas på bättre tider och vaccinationer till alla snarast så att kommande evenemang ska kunna genomföras! /Festkommittén
  • Sillunchen, söndagen den 6 juni kl. 13.00 Inställd! Vi hoppas sommarvärmen kommer med bättre tider. /Festkommittén
  • Kräftskivan, lördagen den 21 augusti kl. 18.00 Inställd! Vi hoppas vi ses på den Flytande glöggmässan. /Festkommittén
  • Flytande glöggmässan, lördagen den 27 november kl. 14.00 – ca 16.00/16.30

Vi är alla medvetna om den rådande pandemin, och Tranebergs festkommitté följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och direktiv. Vi hoppas att vi kan genomföra ovanstående evenemang men vill samtidigt informera om att de kan komma att ställas in beroende på vilka restriktioner som råder och smittoläget.

Kontakt

Ordförande i Tranebergskommittén:
Matti Rönnqvist
Tel: 0739-10 11 64

Hamnkapten:
Hans-Olof Strömberg
Mob: 0709-77 99 92

Båtplats
Här kan man ansöka om båtplats