Tranebergshamnen

Tranebergshamnen är en genuin klubbhamn där vi medlemmar tillsammans hjälps åt att sköta hamnen. Tranebergshamnen är en sommarhamn för fritidsbåtar med 160 båtplatser, och hamnen är öppen 1 maj till och med 31 oktober.

Båtplatser
160
Gästhamn
Nej
Gästplatser
0
Miljö
Miljöstation
Bekvämligheter
Duschar, toaletter, pentry, motorlyft, klubbstuga

Båtplatser

Hamnen är belägen vid Tranebergsbrons nordvästra fäste och bostadsområdet Minneberg. Hamnen har 160 båtplatser varav 157 mellan bommar med 10–8 och 6 meters längder samt 3 platser mot brygga på bojar. El, vatten och belysning finns på bryggorna.

I hamnen finns för alla medlemmar tillgång till motorlyft, duschutrymme, WC, klubbstuga, pentry, microvågsugn, kaffebryggare, porslin samt läsk och glassförsäljning.

På den trivsamma hamnplanen finns gott om utemöbler och två grillplatser som kan disponeras av alla medlemmar och gäster. Dessutom finns en mindre badplats som med fördel utnyttjas av de yngre.

Årligen arrangeras en sillunch tidigt på våren och en kräftskiva i augusti, trivsamma och välbesökta arrangemang.

Skötsel och drift

Hamnen bevakas av medlemmarna själva i “Båtsamverkan” med närpolisen i Västerort. Medlem går vakt högst tre och minst två gånger per säsong. Utöver detta har varje båtägare arbetsplikt 3 timmar per säsong och sommarplats, som utförs på hamnens städdagar.

Miljö

Som SSS-medlem har du förbundit dig att följa vår miljöpolicy, och SSS har även tydliga regler för vad som gäller kring båtbottenfärger. Vi strävar efter att vara så miljövänliga som vi kan, men du som medlem har en stor del i detta.

Schema 2020

* Städdag, lördagen den 25 april, kl. 10.00 (samling för hamnkommitten kl. 09.00) Inställd!

* Hamndagjämning, lördagen den 9 maj, kl. 18.00.

* Infomöte för nya medlemmar,  måndagen den 25 maj,  kl 19.00

* Sillunchen, lördagen den 6 juni, (nationaldagen), kl. 13.00

* SSS 125 år, lördagen den 22 augusti  (SSS-arrangemang)

* Kräftskivan, lördagen den 29 augusti, kl. 18.00

Flytande Glöggmässan, lördagen den 28 november, kl. 14.00.

Medtag oömma kläder, glatt humör samt arbetslust. Vid 13-tiden äter vi korv med bröd, dryck samt kaffe och bulle. Vi kommer också att hålla ett kort medlemsmöte i anslutning till lunchen där ni har möjligheten att ställa frågor till hamnkommittén. Glöm inte att vid utebliven arbetsplikt debiteras 400 kronor.

Kontakt

Ordförande i Tranebergskommittén:
Matti Rönnqvist
Tel: 0739-10 11 64

Hamnkapten:
Hans-Olof Strömberg
Mob: 0709-77 99 92

 

Båtplats
Här kan man ansöka om båtplats