Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, vilket gjorde att kraven förändrades mot den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL).

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vill du läsa samtyckesblanketten för vuxna och barn över 16 år kan du klicka här, och samtyckesblanketten för barn under 16 år hittar du här.