Rastaholms hamn & varv

Rastaholme är SSS egen ö. Här finns värdshus, klubbrum och gästhamn. Klubbholmen ligger i naturskön miljö och utnyttjas för kappseglingar, seglarläger och andra klubbaktiviteter.

Båtplatser
250
Gästhamn
Ja
Gästplatser
30
Miljö
Miljöstation och toatömning
Bekvämligheter
Värdshus, gästhamn, toaletter, duschar, bastu, klubbrum, vandrarhem

Båtplatser och gästhamn

Rastaholms hamn är väl skyddad och har plats för ca 250 båtar. Därutöver finns ett 30-tal gästplatser. Gratis bilparkering på varvsplanen för medlemmar och gäster.

Transportkärror finns och du kan tillfälligt använda servicebryggan vid lossning och lastning. Container för sopor samt miljöstation finns. Jollar placeras på anvisade platser. Toaletter, duschar, samt bastu finns att tillgå. El och vatten finns på varje brygga och du som SSS-medlem har 2 avgiftsfria nätter i gästhamnen (eventuell elanvändning tillkommer).

Varv

För vinterförvaring finns plats för ca 400 båtar. Vi har egen truck för lyft upp till 10 ton. Upptagning sker på valfria dagar inom ett bestämt antal veckor på hösten, sjösättning under våren fastställs av SSS. Större båtar (över 10 ton) lyfts med inhyrd kranbil på en dag bestämd av SSS.

Medlemmens båt ska stöttas upp med båtstöttor alternativt motorbåtsbockar, dessa ska ombesörjas av medlemmen. Vaggor är inte tillåtna pga. arbetsmiljöskäl. Stöttor och motorbåtsbockar ska vara inköpta i butik och ämnade för sin uppgift. Hembyggen är inte tillåtna. Båttrailer alternativt sjösättningstrailer ska var CE-märkt.

Normalt deltar båtägare vid sjösättning och upptagning, men önskas hjälp finns personal att anlita – kontakta kansli. För av- och påmastning av segelbåtar finns två mastkranar samt mastskjul för förvaring. Det är även möjligt att vinterförvara segelbåten med masten på, men ett par extra stöttor kan behövas. Ett visst antal platser finns för vinterförvaring i sjön.

Skötsel och drift

Hamnen och varvet styrs av Rastaholmskommittén som består av medlemmar valda på SSS årsmöte. Kommittén leds av en ordförande som har eget budgetansvar.

Som båtägare har du skyldighet att utföra arbetsplikt varje höst och vår, ca. tre timmar per tillfälle. Arbetsplikten avser i första hand att iordningställa varvsplan efter sjösättning och allmän städning av hamn och klubbholmen.

Miljö

Som SSS-medlem har du förbundit dig att följa vår miljöpolicy, och SSS har även tydliga regler för vad som gäller kring båtbottenfärger. Vi strävar efter att vara så miljövänliga som vi kan, och du som medlem har en stor del i detta.

För dig som har hamn- eller varvsplats på Rasta gäller särskilda avfallshanteringsplan och en miljöplan.

Schema 2024

Träff för nya medlemmar på Rastaholm:

Datum för städdagar:
Lördagen den 18 maj kl. 09:00-12:00
Lördagen den 24 augusti kl. 09:00-12:00
Lördagen den 16 november kl. 09:00-12:00

Oktober: upptagning
Du bokar din upptagning själv på medlemssidan

Oktober: introduktionsträff
Nya medlemmar välkomnas. Exakt tid meddelas senare.

 

Kontakt

Ordförande i Rastaholmskommittén:
Göran Rothoff
Tel: 070-398 42 24
Mejl:

Hamnkapten:
Thomas Nyberg
Tel: 073-633 09 96

Båtplats
Här kan man ansöka om båtplats
Rastaholms Värdshus
Här kan du läsa mer om Rastaholms Värdshus
Rastaholms Gästhamn
Här kan du läsa mer om gästhamnen