Rastaholms hamn & varv

Rastaholme är SSS egen ö. Här finns värdshus, klubbrum och gästhamn. Klubbholmen ligger i naturskön miljö och utnyttjas för kappseglingar, seglarläger och andra klubbaktiviteter.

Båtplatser
250
Gästhamn
Ja
Gästplatser
80
Miljö
Miljöstation och toatömning
Bekvämligheter
Värdshus, toaletter, duschar, bastu, klubbrum, vandrarhem

Båtplatser och gästhamn

Rastaholms hamn är väl skyddad och har plats för ca 250 båtar. Därutöver finns ett 80-tal gästplatser. Gratis bilparkering på varvsplanen för medlemmar och gäster. Gästhamnen drivs av Micke Stenroos på Tre Zäta, kontaktuppgifter m.m. finns här.

Transportkärror finns och du kan tillfälligt använda servicebryggan vid lossning och lastning. Container för sopor samt miljöstation finns. Jollar placeras på anvisade platser. Toaletter, duschar, samt bastu finns att tillgå. El och vatten finns på varje brygga och du som SSS-medlem har 2 avgiftsfria nätter i gästhamnen (eventuell elanvändning tillkommer).

Varv

För vinterförvaring finns plats för ca 400 båtar. Vi har egen truck för lyft upp till 10 ton. Upptagning sker på valfria dagar inom ett bestämt antal veckor på hösten, sjösättning under våren fastställs av SSS. Normalt deltar båtägare vid sjösättning och upptagning, men önskas hjälp finns personal att anlita – kontakta hamnkapten. För av- och påmastning av segelbåtar finns två mastkranar samt mastskjul för förvaring. Det är även möjligt att vinterförvara segelbåten med masten på, men ett par extra stöttor kan behövas. Ett visst antal platser finns för vinterförvaring i sjön. Båtar över 10 ton får själva ordna kranbil.

Skötsel och drift

Hamnen och varvet styrs av Rastaholmskommittén som består av medlemmar valda på SSS årsmöte. Kommittén leds av en ordförande som har eget budgetansvar.

Som båtägare har du skyldighet att utföra arbetsplikt varje höst och vår, ca. tre timmar per tillfälle. Arbetsplikten avser i första hand att iordningställa varvsplan efter sjösättning och allmän städning av hamn och klubbholmen.

Miljö

Som SSS-medlem har du förbundit dig att följa vår miljöpolicy, och SSS har även tydliga regler för vad som gäller kring båtbottenfärger. Vi strävar efter att vara så miljövänliga som vi kan, och du som medlem har en stor del i detta.

För dig som har hamn- eller varvsplats på Rasta gäller särskilda avfallshanteringsplan och en miljöplan.

Schema 2020

Datum för städdagar 

  • Städdagen 16 maj är inställd pga Coronapandemin.
  • Städdag 22 augusti, vi håller avstånd till varandra och ser till att max antal personer inte överstiger 50 på holmen resp,  varvsplanen.Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Rastaholme ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring såsom kaffe, korv, smörgåsar etc

Oktober: upptagning
Du bokar din upptagning själv på medlemssidan

Oktober: introduktionsträff
Nya medlemmar välkomnas. Exakt tid meddelas senare.

November: städdag kl 09.00-12.00
Oömma kläder som alltid. Vi ”stänger” hamnen för säsongen. Detaljer kommer.

Kontakt

Ordförande i Rastaholmskommittén:
Göran Rothoff
Tel: 070-398 42 24
Mejl:

Hamnkapten:
Sten Hedborg
Tel: 073-615 44 47

Båtplats
Här kan man ansöka om båtplats
Rastaholms Värdshus
Här kan du läsa mer om Rastaholms Värdshus
Rastaholms Gästhamn
Här kan du läsa mer om gästhamnen