Alla nyheter

SSS arrangerar SM och JSM i 2-krona

Nu när kappseglingslägret på Rastaholm har dragit igång passar det bra att annonsera att det är möjligt att anmäla sig till årets SM och JSM i 2-krona. Tävlingen går av stapeln på Rastaholm den 4-5 september och vi hoppas på många deltagande!

(Ni SSS:are som vill anmäla er kan höra av er direkt till Marika på marika.hafdell@gmail.com.)

För information och inbjudan, se Sailarena.

Uppdatering inför sommarens seglarläger

Kära lägerdeltagare och -föräldrar! Vi får många frågor om sommarens läger blir av eller inte, och igår meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att det kommer införas lättnader från och med den 1 juni. Lättnaderna innebär bland annat att sommarläger och kollo tillåts för barn och ungdomar. Detta skulle för oss innebära att vi kan bedriva sommarens läger (nästan) som vanligt. Det bör dock noteras att det kommer lämnas ytterligare förtydliganden kring de restriktioner som ska gälla från och med den 1 juni, vilka vi inväntar innan vi kan känna oss trygga med att lämna ett definitivt besked. Vi tycker trots det att detta är glädjande besked och hoppas och räknar med att vi kan bedriva läger precis som förra året!

Länk till Seglarförbundets informationssida om corona här.

Länk till Riksidrottsförbundet här.

Städdag Rastaholm

Städdag 22 maj kl. 09.00. Vi håller avstånd till varandra och ser till att max antal personer inte överstiger 50 på holmen respektive varvsplanen. Ta på er oömma kläder och tag gärna med egna verktyg. Hela Rastaholme ska städas, krattas och fräschas till. Städdagen avslutas utan förtäring.

Välkomna!

Städdag för varvsliggare Bergvik

Onsdagen den 19:e maj kl. 18.00 -21.00
Vi håller avstånd till varandra (Riskgrupper stannar hemma) och vi ser till att max antal personer inte överstiger 50 på varvsplanen. Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Bergvik ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring.

Årsmötet är öppnat

Årsmötet öppnades idag den 3 maj 2021 genom ett e-postutskick till alla medlemmar. Styrelsen ber alla medlemmar att svara på mejlet med antingen Ja eller Nej på frågorna i punkt 4 nedan till e-postadress arsmote@stockholmssegelsallskap.se.

1. Årsmöteshandlingar finns på hemsidan sedan den 14 april 2021.
– Kallelse Årsmöte 2021
– Verksamhetsberättelse 2020
– Årsbokslut 2020
– Revisorernas berättelse
– Proposition miljökommitté
– 2021 års budget
– Verksamhetsplan 2021
– Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, kommittéledamöter
– Förslag på valnämnd

2. Medlemmar kan ställa frågor via e-post som rör ovanstående årsmöteshandlingar fram till 5 maj 2021 till adress arsmote@stockholmssegelsallskap.se

3. Styrelsen skickar ut alla inkomna frågor med svar till alla medlemmar senast 6 maj 2021

4. Medlemmarna svarar via e-post senast 7 maj 2021 (Ja eller Nej) om man godkänner nedanstående punkter:
– Godkännande av röstlängd och dagordning samt fråga om mötet är behörigen utlyst
– Ger styrelsen ansvarsfrihet för 2020
– Godkännande budget för 2021
– Godkännande av valberedningens förslag
– Godkännande av den föreslagna valnämnden

5. Årsmötet avslutas 7 maj 2021

För Styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande
Stockholms Segelsällskap

FÖRENKLAD DAGORDNING VID ÅRSMÖTE I STOCKHOLMS SEGELSÄLLSKAP
1. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
2. Fråga om mötet tillåter närvaro av personer som inte är medlemmar – Utgår
3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare – Utgår
4. Godkännande av protokoll från föregående föreningsmöte. Publicerades på SSS hemsida under 3 juni år 2020
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse finns på hemsidan
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Propositioner – Förslag på Miljökommitté
8. Motioner – Inga
9. Fastställande av inträdes- och medlemsavgifter – Oförändrat
10. Fastställande av budgeten för verksamhetsåret 2021 – Finns på hemsidan
11. Val av styrelseledamöter, suppleanter och kommittéledamöter – Enligt valberedningens förslag
12. Val av valnämnd – Nuvarande valnämnd kvarstår till år 2022
13. Utdelning av eventuella utmärkelser – Hanteras av Kansliet under år 2021
14. Meddelande från styrelsen – Finns inga meddelanden
15. Övriga föranmälda frågor – Finns inga föranmälda frågor

Årsmötet avslutas

Coronaanpassad städ-/arbetsdag i Västerbrohamnen

Vi genomför vårens städ/arbetsdag som planerat i Västerbrohamnen Lördagen den 24 april mellan klockan 09.00–12.00

Vi anpassar aktiviteterna så att vi kan hålla avstånd till varandra. Vi måste alla också hjälpas åt för att respektera avståndet till varandra. Det är viktigt att ni som tillhör en riskgrupp eller känner symptom eller är sjuk inte deltar denna gång. Av den anledningen kommer vi inte heller att bjuda på någon förtäring denna dag.

Välkomna!

Hamnkommittén Västerbrohamnen

Kallelse till Årsmöte

Bästa medlemmar!
På grund av rådande situation med pandemin (Covid19) har styrelsen fattat beslut om att årsmötet inte kommer att hållas på traditionellt sätt, istället kommer det hållas via e-postutskick precis som år 2020.
All information kring mötet samt alla årsmöteshandlingar finns på medlemssidan.

För styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande
Stockholms Segelsällskap
 

Coronaanpassad vaktbokning i Västerbrohamnen

Hej alla båtplatsmedlemmar i Västerbrohamnen! Våren närmar sig snabbt och det är dags att komma till hamnen för att boka de nattvaktspass ni ska gå under säsongen.

Hur det går till
Ni bokar in ett nattpass från maj till mitten av juli och ett pass därefter fram till den 10 oktober. (Nattvakten delas av två personer varje natt).

För att Coronasäkra genomför vi bokningen vid tre tillfällen så att inte alla samlas samtidigt. Välkomna att boka under dessa tider:

  • Torsdag den 4 mars kl. 17.30–20.00
  • Söndagen den 7 mars kl. 11.00–14.00
  • Tisdagen den 9 mars kl. 17.30–20.00

Vi måste alla hjälpas åt att respektera avståndet till varandra, och använd gärna munskydd vid bokningen!

Bokningen kommer att genomföras på hamnkontoret där en person i taget får komma in för att boka sina tider. Försök därför att planera några tider i förväg så att bokningen går så smidigt som möjligt och ta reda på vilket båtplatsnummer ni har för avprickning.

Kom inte om…
Det är viktigt att ni som tillhör en riskgrupp eller känner symptom eller är sjuk inte deltar. Ni som inte deltar i bokningen kommer att tilldelas era två nattvaktspass för säsongen.

Välkomna!

Hamnkommittén Västerbrohamnen