Alla nyheter

Studiebesök hos Gransegel

Den 18 januari var SSS på studiebesök hos Gransegel på deras segelmakeri och riggverkstad i Saltsjö-Boo. Gransegel har en lång erfarenhet av segeltillverkning. Det var ett 20-tal som passade på att komma och Gransegel öppnade upp sitt loft visade runt oss i lokalerna. Vi fick en genomgång av allt som rör segel och rigg och mast. Massor med goda tips och råd och det kändes som att alla trivdes denna kväll.

Det var en kul kväll som vi hoppas kan bli ett kommande inslag framöver hos SSS!

Tack hälsar Klubbkommittén!

SSS gör studiebesök hos Gransegel

Nu har våra medlemmar chans att följa med på studiebesök till Gransegel och deras segelloft. Man kan även besöka Benns Mast & Rigg. Platserna är begränsade till 50 personer och anmälan är först till kvarn.

Tid: 18 januari 2023, kl 18:30
Plats: Prästkragens väg 20 i Saltsjö-Boo, ni tar er dit för egen maskin.
Anmälan: hans@akompani.se
Skriv i mejlet hur många ni blir som kommer.

Väl mött!

Hans Jonasson
Klubbmästare

Regler för elanvändning

Som framgår av SSS senaste informationsutskick har styrelsen beslutat att uppdatera reglerna för elanvändning på våra anläggningar. Samma regler gäller för hamnen som för varvet:

  • Arbetsel – är du i eller vid båten så kan elanslutning användas för handverktyg (inte värmeelement) och när du lämnar båten skall elanslutningen kopplas loss ur elcentralen. Denna elanvändning ingår i hamn- respektive varvsavgiften.
  • Kortvarig anslutning (korttidsel) – behöver du ladda batterier över natten så kvitterar du ut en märkbricka från hamn- och varvskommittén. Då kan anslutningen sitta inkopplad 24 timmar med en uppmärkt sladd. Denna elanvändning ingår i hamn- respektive varvsavgiften.
  • Långvarig anslutning (långtidsel) – om du under längre tid behöver el till båten så kvitterar du ut en elmätare från hamn- och varvskommittén och du blir månadsvis debiterad för aktuell förbrukning med ett påslag på 15 %. Detta gäller även vinterliggare i sjön med eventuella värmare och strömbildare (de-icer).

Ej korrekta anslutningar kommer kopplas loss ur. Vi hoppas att vi alla hjälps åt med detta.

Miljöinformation – bottensaneringsarbetet

Information om sanering av båtar med för höga värden av TBT och koppar på Rasta

En kort bakgrund och vad som har skett

Under våren utförde vi XRF-mätning i egen regi av alla båtar på Rasta. Det visade sig att av ca 300 båtar måste 99 båtar saneras. 32 hade TBT, dvs tennbaserad färg, på skrovet och 67 hade för höga värden av koppar. (TBT förbjöds i Sverige 1989 och i hela Europa 2008 och koppar förbjöds i insjöar och i Bottenhavet 1992.) Vi informerade då miljöförvaltningen i Ekerö kommun om vad som framkommit och vi fick tre år på oss att sanera alla båtar. Först ska vi sanera alla båtar med TBT vintern 2022-2023 eftersom ingen båt med TBT får sjösättas våren 2023. Vi har tagit kontakt med alla båtägare som hade TBT-färg på skrovet och informerat dem om att deras båt måste saneras. Mot bakgrund av att Transportstyrelsen tagit fram vilka saneringsmetoder som var godkända, nämligen slipa, skrapa, skrapa med gel samt blästring, uppstod diskussion om varför vi i SSS inte får blästra. Styrelsen hade nämligen tidigare beslutat att ingen blästring fick ske på våra anläggningar p g a risken att sprida giftiga partiklar. Styrelsen har nu ändrat sitt tidigare beslut och tillåter numera blästring om den utförs av ett auktoriserat blästringsföretag godkänt av oss.  

Strax före sommaren gick vi ut med ett mail riktat till alla som var tvungna att sanera sina båtar. För att kunna sanera dessa båtar skulle de ställas upp på en särskild plats på Rasta på presenningar. För att inte störa torrsättningen upphandlar SSS presenningarna och debiterar respektive båtägare. I mailet beskrev vi vilka metoder som får användas enligt Transportstyrelsen och varje båtägare fick då ange vilken metod de tänkte använda. Vi informerade också att efter sommaren kommer vi att ta fram beskrivningar på alla saneringsmetoder och att vi kommer att göra en gemensam upphandling av blästring för de som önskar använda denna metod.

Av de 32 båtarna som skulle saneras blev det 23 kvar. Det visade sig att två redan var sanerade, några var sålda och någon skulle skrotas. De metoder som valdes var att åtta båtar skulle blästras och resten av båtägarna valde slipning, skrapning eller skrapning med gel.

Informationsmötet

I mitten av september kallade vi alla berörda båtägare till informationsträff på Rastaholms värdshus där vi presenterade de aktuella saneringsmetoderna i vår skrift ”Sanera på rätt sätt”. Vi bjöd på kaffe med bulle och det kom ca 20 personer som representerande 14 båtar. Varje båtägare fick var sitt exemplar av skriften och de som inte var närvarande fick den på mail. Denna skrift finns nu också på vår hemsida. De som ska blästra sina båtar måste samarbeta för att den av oss framtagna offerten ska gälla; tre båtar måste vara klara samtidigt. Alla som ska blästra måste också godkänna att vi får göra beställningen i deras namn.

Hälsningar Miljökommittén (genom Rolf Tenser)

Dags att nominera

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna

Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna.

I nomineringen, som valberedningen önskar få del av senast den 31 januari, skall det framgå:

  • Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
  • Till vilken uppgift personen kan vara lämplig
  • En liten motivering till varför personen nomineras
  • Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag.

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera med. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer!

För mer information om valbara uppdrag och kontaktuppgifter till valnämnden, logga in på medlemssidan.

Städkväll i Bergvik 14 sep kl. 18-21

Sommaren är inne på sluttampen, men som det verkar vill den hålla ett litet grepp fortfarande. I och med att vi närmar oss hösten inleder vi arbetet med den årliga höststädningen.

Vi kommer fokusera på social trivsel, så ta med glada miner. Sällskapet bjuder på korv o läsk. Även gräsklippning, röjande av div häckar. Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Bergvik ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring.

Välkomna!

Hamnkommittén

Inbjudan till klubbmästerskap

Alla medlemmar i SSS! ☀️☀️☀️

Välkomna till årets klubbmästerskap i Laser och C55 lördagen den 10 september.

Dagen kommer inledas med lasersegling och avslutas med C55-sprint. Exakta tider kommer. För er som vill använda klubbens lasrar är det först till kvarn som gäller. För den som vill segla C55 går det bra att anmäla sig i lag eller på egen hand, vi kan hjälpa till att sätta ihop besättningar.

Vi hoppas så många som möjligt vill vara med! Vi kommer också behöva lite hjälp med grillning och riggning av C55:orna.Föranmälan krävs! Anmälningsavgift 50 kr betalas genom Swish 123 499 3911 (märk med namn + KM) samt mejla traning@stockholmssegelsallskap.se senast den 5 september så vi kan planera lunch (grillning). Ange om du anmäler dig själv eller i lag.

Om du vill vara med under dagen utan att segla får du jättegärna hjälpa till! ⛵️

Varmt välkomna hälsar Seglingssektionen!☀️☀️☀️

Arbetskväll på Bergvik (varvsliggare)

19 maj kl. 18.00
Sommaren närmar sig med stormsteg. För någon vecka sedan hade vi inte ens knoppar på träden och nu är det grönt och snart är alla båtar sjösatta. Det betyder även att det är daga att städa vårat varvsområde och göra det snyggt inför sommaren.

Ta med ett glatt humör och oömma kläder:

18-20 Arbete

20-21 Vi bjuder på grillad korv med dryck

Perfekt tillfälle att göra en insats samtidigt som man umgås och lär känna andra medlemmar.

Välkomna!

Bergviks hamnkommittén