Våra båtar

Optimist

Optimisten är en jolle för juniorer mellan 8-15 år. Det är en utmärkt nybörjarbåt och en rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. Man får tävla i Optimist till och med det år man fyller 15, men många har redan vuxit ur båten innan dess. Många börjar segla båten i åttaårsåldern. Optimisten är troligen världens största båtklass med upp emot 300 000 båtar i världen. I Sverige har över 24 000 Optimistjollar registrerats. SSS har ungefär 15 stycken egna optimister som alla används på läger 1, 2 och 5. Läs mer på Optimistjolleförbundets sida.

Tvåkrona

2-kronan är en kappseglingsbåt men skall även kunna vara en båt för nybörjare eller enkel dagseglare för familjen. SSS har nio stycken egna 2-kronor som vi använder på alla våra seglarläger. I 2-kronan seglar man minst två personer, och det är enkelt för en instruktör att segla med och lära ut direkt från båten. Läs mer på Kronan Boats, och på 2-kroneförbundets hemsida.

ILCA (Laser)

Lasern är en jolle med möjlighet till tre olika riggstorlekar; Laser 4.7, radial och standard, och SSS har tillgång till alla riggtyperna men det vanligaste är att vi använder radial på lägren. Riggen är alltså anpassningsbar till många seglare. Vanligtvis seglar man en person i jollen men på lägren seglar vi ibland två och två för att komma upp i rätt vikt (dessutom är det kul att vara fler!). Laser 4.7 seglas optimalt av juniorer mellan 55-65 kg, radial seglas optimalt mellan 65-75 kg och standard seglas optimalt från 75 kg och uppåt. Sammanlagt har SSS åtta stycken egna Lasrar som vi använder på läger 3, 4 och 5 (fortsättnings- och kappseglingslägren). Lasern är också rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. Läs mer på Laserförbundets hemsida.