Historia

Stockholms Segelsällskap har idag cirka 1 500 medlemmar fördelat på våra fyra anläggningar: Rastaholms hamn och varv, Bergviks hamn och varv, Västerbrohamnen samt Tranebergshamnen. För våra medlemmar bedriver vi en stor ungdomsverksamhet i form av seglarläger på Rastaholm på somrarna samt seglingsträning i Västerbrohamnen och i Bromma på vår och höst. SSS är också arrangör och medarrangör i flera kappseglingstävlingar.

Den löpande driften av verksamheten leds från sällskapets kansli i Bergvik av kanslichef Fredrik Nyberg. SSS har två heltidsanställda driftansvariga, Charles Andersson och Peter Westh, som tillsammans med Fredrik sköter våra anläggningar. SSS äger Rastaholm och arrenderar övriga anläggningar. SSS driver även två gästhamnar, en i Västerbrohamnen och en på Rastaholm. I klubbhuset på Rastaholm bedrivs också en restaurangrörelse av entreprenör. 

Historia

Stockholms Segelsällskap bildades 1895 och hette då Grönviks Segelsällskap och omfattade ett tjugotal personer och en handfull båtar. Bara några år senare hade sällskapet vuxit avsevärt och ett namnbyte från Grönviks till Stockholms Segelsällskap hade blivit motiverat.

1901 hade SSS 279 medlemmar, en för den tiden mycket hög siffra. Antalet båtar var förvånansvärt begränsat mot bakgrund av medlemsantalet; endast 29 stycken var registrerade i sällskapets eskader. Idag är antalet registrerade båtar ca. 1 125 stycken.

SSS eskader 13 juni 1904
Fotograf: okänd. Originalfoto: Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer
SSS eskader 1904, nu i Hägerstenshamnen
Fotograf: okänd. Originalfoto: Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer

Birger Gustafsson (1874-1969) är en person som har betytt mycket för SSS utveckling. Han var ordförande från 1899 till 1955 med ett par korta avbrott. Totalt var han ordförande i SSS under 52 år.

Västerbrohamnen var SSS första riktiga hamn vid Riddarfjärden. Den erhölls 1910 och är idag hamn för ca 165 av SSS medlemmar.

Bergviks hamn och varv arrenderades av Stockholm stad 1917. Varvet är idag en mycket väl underhållen anläggning med resurser för en effektiv hantering av 250-300 båtar upp till 20 ton. I anslutning till varvet finns även ca 120 bryggplatser och det bedrivs också ungdomsverksamhet i form av veckoträningar under vår och höst.

SSS midsommarsegling 1911
Fotograf: John Wennermark. Originalfoto: Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer

1932 invigdes klubbhuset på Rastaholme, en ö vid Björkfjärden som SSS hade fått som gåva av grosshandlare Birger Gustafsson och direktör Ingvar Rosenlund. På Rastaholm har SSS ordnat höstseglingar, Rastaholmsregattor, Pokalseglingar, Mälarregattor och SM-seglingar med många deltagare. SSS höstseglingar i mitten av september räknas fortfarande som det traditionella slutet på seglingssäsongen i Mälaren.

I klubbhuset har många fester hållits och inte minst kommer alla deltagare i olika regattor ihåg den goda stämningen och den goda maten. När SSS firade 100-årsjubileum 1995 höll sällskapet en bejublad fest i det anrika klubbhuset.

SSS allmänna kappsegling 9 augusti 1903
Fotograf: okänd. Originalfoto: Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer

1944 inrättade SSS en juniorsektion som allt sedan dess har ordnat seglarläger för juniorer varje sommar. Verksamheten har vuxit till att omfatta strax över 120 barn och ungdomar varje sommar. Sammanlagt blir det ett par tusen ungdomar som i SSS regi fått uppleva den hissnande känslan av att vara ensamskeppare i en Optimist och Laser, eller befälhavare över en tvåmansbesättning i en Trissjolle eller Tvåkrona.

Under åren från det att SSS erhöll ön Rastaholme som gåva 1932 har sällskapet fram till år 1969 successivt köpt in mark i anslutning till ön. Idag har SSS alltså ett stort varvsområde med plats för ca 400 båtar och med likartade resurser som vid Bergviksvarvet. Det finns även en stor hamn med plats för ca 200 båtar. I anslutning till Rastaholm finns Rastaholms Värdshus, och SSS har även en gästhamn som drivs av entreprenören Tre Zäta.

SSS säljer båtlotter på Nybroplan
Fotograf: Jan Ehnemark (1956). Originalfoto: Stockholms stadsmuseum

1983 införlivades den senaste hamnen i SSS; Tranebergshamnen. Hamnen är trivsam och idyllisk och är, trots den förhållandevis begränsade hamnplanen, SSS näst största sommarhamn med sina drygt 160 bryggplatser.

Sedan våren 1998 går en turbåt dagligen med passagerare från Rastaholm till Birka.

Lasersegling för vuxna på Riddarfjärden
Fotograf: Peter Werner

2010-2012 utökades ungdomsverksamheten med veckoträningar i Västerbrohamnen. En Seglingssektion inrättades med ansvar för veckoträningarna. Verksamheten har vuxit till att idag omfatta barn- och ungdomssegling på olika nivåer i Optimist, Laser, C55 och Tvåkrona, och vuxensegling i Laser och C55.

Seglarläger på Rastaholm
Fotograf: Maria Ullgren