Ansökan om båtplats

Ansökan om båtplats

För att kunna ansöka om båtplats måste du vara medlem, gå in och ansök om medlemsskap så skickar kansliet ut ditt medlemsnummer senast en vecka efter inkommen betalning.

  • Personuppgifter

  • 12 siffror - ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Båtuppgifter

  • Anges i meter
  • Anges i meter
  • Anges i kilo
  • Anges i meter
  • Vid osäkerhet om vilken bottenfärg som används, kommer skrovet XRF-mätas till självkostnadspris.
  • Båtplats