Miljö

SSS & miljö

SSS är en ideell allmännyttig förening som har som mål att främja båtsporten såväl vad gäller kappsegling som båtlivet i övrigt. Föreningen ska verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och bedriver ett kontinuerligt miljöarbete i form av interna utbildningar och egentillsyn.

För dig som båtägare finns mycket information att hitta på internet, se till exempel Transportstyrelsens webbplats, eller läs Båtmiljörådets Lilla Miljöguiden.

I fliken till vänster finns vår miljöpolicy och nedan våra regler kring bottenfärger, som även går bra att ladda ner:

Vi har även en skrift om hur du ska sanera din båtbotten:

För dig som har varvs- eller båtplats på Rastaholm eller Bergvik gäller därtill särskild miljö- och avfallsplan. Läs på respektive flik under hamnar & varv.

Toatömning

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Vi har tömningsstationer på Rastaholm och i Västerbrohamnen. Vart närmaste tömningsstation finns kan du se på den här interaktiva kartan. Det finns också mer matnyttigt att läsa på Transportstyrelsens webbplats där det också finns en film på hur en tömningsstation används.