Boknings- och avbokningsvillkor

Bokningsvillkor

 • Våra aktiviteter arrangeras av medlemmar för medlemmar, och du måste därför vara eller bli medlem för att delta.
 • Anmälan till aktiviteter görs via formulär på vår hemsida. Om inte annat specificeras går det inte att anmäla sig via mejl eller telefon.
 • Bekräftelse på din anmälan skickas inom 24 timmar via den e-post som uppgivits vid anmälan.
 • Betalning ska ske direkt med kort alternativt innan förfallodatumet på faktura. Har du inte fått din faktura inom 7 dagar så ska du kontakta kansliet på 08-653 03 55 eller kansliet@stockholmssegelsallskap.se. Det kan även vara möjligt att betala via Swish på plats, detta anges i så fall specifikt på anmälningsformuläret. 
 • Din plats är garanterad när betalning inkommit till oss.
 • Om något blivit fel med din anmälan ska du kontakta oss så snart som möjligt så hjälper vi dig.

Avbokningsvillkor

 • Anmälan är bindande och du har rätt att ångra din anmälan i 14 dagar från och med dagen efter du genomfört anmälan. Ångrar du dig ska du inom ångerfristen (skriftligen) kontakta kansliet@stockholmssegelsallskap.se för återbetalning av lägersavgift samt i förekommande fall medlemsavgift.
 • Trots att ångerfristen löpt ut kan du avboka lägret, och då gäller följande:
  • Vid avbokning tidigare än 60 dagar före lägerstart återbetalas 90% av lägeravgiften
  • Vid avbokning senare än 60 dagar men innan 30 dagar innan lägerstart återbetalas 50% av lägeravgiften
  • Vid avbokning senare än 30 dagar innan lägerstart tillfaller hela lägeravgiften SSS
  • Medlemsavgiften återbetalas inte.
 • Om du blir sjuk eller skadar dig innan lägerstart kan hela läger- och medlemsavgiften betalas tillbaka vid uppvisande av läkarintyg. I detta fall ska du kontakta lager@stockholmssegelsallskap.se så snart som möjligt.  
 • Du har alltid rätt till full återbetalning av läger- och medlemsavgift om vi behöver ställa in lägret.

Varmt välkommen till Rastaholms seglarläger!