Styrelse och kommittéer

Styrelsen

Namn:Roll:
Lars NordfeldtOrdförande
Anders EkemarSkattmästare
Jonas RåsmarOrdf. Bergvikskommittén
Göran RothoffOrdf. Rastaholmskommittén
Matti RönnqvistOrdf. Tranebergskommittén
Tommy Thunberg-BertoloneOrdf. Västerbronkommittén
Ove AnderssonOrdf. Kappseglingskommittén
Pia Kullström LundbergOrdf. Seglingssektionen
Hans JonassonKlubbmästare
Rolf Tenser Ordf. Miljökommittén
Marika HafdellLedamot
Olle JonssonSuppleant
Peter BendelSuppleant
Pia Pettersson SjölundSuppleant
Stefan SandbergSuppleant

Seglingssektionen

Seglingssektionen ansvarar for kappsegling, läger, jollesegling, träning/utbildning samt sällskapets jollar och följebåtar. Seglingskommittén har till uppgift att främja speciellt sällskapets ungdomsverksamhet i form av träningsverksamhet i Västerbrohamnen och i Bergvik.

För frågor eller synpunkter om träningsverksamhet för juniorer eller seniorer, dagläger, helgkurser m.m., mejla Marika Hafdell på traning@stockholmssegelsallskap.se

Juniorkommittén

Inom Seglingssektionen finns Juniorkommittén som har som huvuduppgift att planera och genomföra seglarläger för barn och ungdomar ute på klubbholmen Rastaholme på Ekerö. Kommittén består av ca 30 aktiva ledare och håller årligen vår- och höstmöten, HLR-utbildningar samt andra tillställningar för att utveckla verksamheten vidare.

För frågor eller synpunkter om Rastaholms seglarläger, mejla lägeransvarig Mathilda Insulander på lager@stockholmssegelsallskap.se.

Kappseglingskommittén

Inom Seglingssektionen finns även sällskapets kappseglingskommitté som syftar till att bedriva och främja kappseglingar i jolle och kölbåt.

Har du frågor eller synpunkter om kappsegling för kölbåtar, mejla Ove Andersson på ovea.son@telia.com.

Klubbmästeriet

Klubbmästeriet ansvarar för planering och genomförande av klubbaktiviteter vid sällskapets olika evenemang så som utbildningar, julfester, klubbdagar och andra aktiviteter

För frågor eller synpunkter om utbildningar, fester, julbord m.m., mejla Hans Jonasson på klubbmasteriet@stockholmssegelsallskap.se.

Hamn- och varvskommittéer

Sällskapet består av fyra hamnkommittéer, Bergvik, Rastaholm, Västerbron och Traneberg. De ansvarar för planering och prioritering av nybyggnation, skötsel, underhåll samt är behjälpliga med expertkunskap vid genomförandet av detta.

Rastaholm

Sten Hedborg (hamnkapten) 073-615 44 47
Göran Rothoff (ordf. kommittén) 070-398 42 24

Rastaholms Gästhamn
Rastaholms Värdshus 070 817 62 68

Bergvik

Rickard Wallmark (hamnkapten) 079-006 02 65
Jonas Råsmar (ordf. kommittén) 0708-609248

Traneberg

Stefan Sandberg (hamnkapten) 070-6157337
Matti Rönnqvist (ordf. kommittén) 0739-10 11 64

Västerbrohamnen

Tommy Lindström (hamnkapten) 070-788 34 38
Tommy Thunberg Bertolone (ordf. kommittén) 070-208 96 85

Västerbrohamnens Gästhamn
070-090 38 93

Valberedningen

Valberedningen består av representanter från våra fyra anläggningar.

Paula Thunberg Bertolone (Västerbron: paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se / 070-263 55 22
Ulrik Hejdenberg (Traneberg): ulrik@hejdenberg.pp.se / 070-837 35 40
Peter Carlén (Bergvik): peter@carlen.se
Thomas Nyberg (Rastaholm): thomnyb@gmail.com