Vanliga frågor

Hur går upptagning och sjösättning till?

Vid upptagning så kör du fram båten till upptagningsplatsen vid den tid du beställt, och det kan också vara så att du blir kallad till platsen av personalen. Vi lyfter upp båten med truck, ställer den på dina bockar/stöttor på den plats vi har utsett på varvsplanen. Därefter bottentvättar vi båten med högtryckstvätt. Täckning av båten samt övrigt underhållsarbete får du sköta själv.

Vid sjösättning lyfter vi upp båten från stöttorna med truck, och sänker ned den i sjön. Därefter kan du dra igång motorn om du har det, och sedan flytta båten från kajen.

Har du inte hamnplats vid sjösättningsvarvet får du ha båten liggande i hamnen t.o.m. kommande helg. Det vill säga, sjösätter du en onsdag får båten ligga kvar i hamnen t.o.m. söndag.

Vem bestämmer upptagningstiderna?

SSS fastställer ett visst antal veckor för upptagning, och det är inom dessa veckor du själv kan bestämma upptagningstid. Bokning sker via hemsidan av medlemmen. Upptagningsbokningen öppnar normalt i mitten augusti.

Vem bestämmer sjösättningstiderna?

Eftersom sjösättningen bestäms av hur båten är placerad på varvet är det vi på SSS som bestämmer sjösättningstiderna. Har du tidig upptagning brukar det därför bli sen sjösättning, och vice versa.

Sjösättningslistorna publiceras normalt på hemsidan i januari, och dessa anslås även i hamnar och varv samt publiceras i SSS-meddelandet i mars.

Hur förvarar jag båten på land?

Medlemmens båt ska stöttas upp med båtstöttor alternativt motorbåtsbockar, dessa ska ombesörjas av medlemmen. Vaggor är inte tillåtna pga. arbetsmiljöskäl. Stöttor och motorbåtsbockar ska vara inköpta i butik och ämnade för sin uppgift. Hembyggen är inte tillåtna. Båttrailer alternativt sjösättningstrailer ska var CE-märkt.

Vad gäller kring elanvändning?

Det finns eluttag både i hamn och på varv. Samma regler gäller för hamnen som för varvet:

  • Arbetsel – är du i eller vid båten så kan elanslutning användas för handverktyg (inte värmeelement) och när du lämnar båten skall elanslutningen kopplas loss ur elcentralen. Denna elanvändning ingår i hamn- respektive varvsavgiften.
  • Kortvarig anslutning – behöver du ladda batterier över natten så kvitterar du ut en märkbricka från hamn/varvskommitten. Då kan anslutningen sitta inkopplad 24 timmar med en uppmärkt sladd. Denna elanvändning ingår i hamn- respektive varvsavgiften.
  • Långvarig anslutning – om du under längre tid behöver el till båten så kvitterar du ut en elmätare från hamn- och varvskommittén och du blir månadsvis debiterad för aktuell förbrukning med ett påslag på 15 %. Detta gäller även vinterliggare i sjön med eventuella värmare och strömbildare (de-icer).

Finns det vattenuttag?

Så länge det är plusgrader finns vattenuttag på varvsplanen. På Bergvik är det dricksvatten men på Rasta kommer vattnet på varvsplanen direkt ur Mälaren.

Finns det slangar till vattnet?

Tyvärr finns det ”korpar” som tar med sig slangarna. Därför får man hålla med slangar själv.

Var lägger man masten om den tas av båten inför vintern?

På bägge varven finns maststick där det bara får förvaras master. Vi har även mastkranar för att enkelt ta av masten.

Får man ha masten kvar på båten under vintern?

Ja, på Rasta får man det, men inte på Bergviksvarvet.

Är det farligt att ha masten kvar under vintern?

Det blir allt vanligare att masten sitter kvar på båten, däremot är det lättare att göra en ordentlig översyn av masten om den tas av båten.

Hur får man nyckel till varven?

Kontakta respektive hamnkapten så får du kvittera ut en nyckel mot 400 kr i depositionsavgift.

På Rasta går nyckeln till toaletter, klubbrum, och sjöboden. På Bergvik går nyckeln till grindar, servicehus och loftet i Gröna skjulet.