Bergviks hamn & varv

På Bergviks hamn och varv i Bromma har vi hamn- och varvsplatser, och sedan några år tillbaka bedriver Seglingssektionen veckoträningar här i Optimist och Tvåkrona. Vi har plats för ca 250 vinterliggare och under sommaren har vi ca. 120 platser i hamnen med fasta kajer och kraftiga betongpontoner. Land- och sjösättning sker normalt med vår egen truck och vi kan ta emot båtar upp till 20 ton.

Läs mer detaljerad information om varvet genom att klicka här samt nedan.

Båtplatser
100
Gästhamn
Nej
Gästplatser
0
Miljö
Miljöstation
Bekvämligheter
Toaletter, duschar, toatömning

Båtplatser

Förtöjning sker vanligen mellan boj och brygga eller ponton. För båtar på max 6 ton ingår boj, kätting och sten i platshyran. För större båtar ligger ansvar och kostnader på båtägaren.

Eftersom hamnläget är rätt utsatt för svallvågor har hamnen ett visst antal y-bommar för småbåtar. Samtliga bryggor och pontoner har el- och vattenuttag och är belysta. Sopcontainer och miljöstation finns inom området.

På sommartid är det möjligt för medlemmar att parkera på det inhägnade varvsområdet.

Varvet

Varvsområdet är plant och sammanhängande, välutrustat med el- och vattenuttag på bekvämt avstånd. Vinterplaceringen kan styras genom att varje båtägare själv kan välja tid för upptagning. Medlemmens båt ska stöttas upp med båtstöttor alternativt motorbåtsbockar, dessa ska ombesörjas av medlemmen. Vaggor är inte tillåtna pga. arbetsmiljöskäl. Stöttor och motorbåtsbockar ska vara inköpta i butik och ämnade för sin uppgift. Hembyggen är inte tillåtna. Båttrailer alternativt sjösättningstrailer ska var CE-märkt.

Torr- och sjösättning utförs av SSS egen personal som också stöttar upp båten med båtägarens eget material. Normalt deltar båtägaren genom att själv köra fram båten till trucken. Med egen truck tar vi upp till 10 ton med max 4 meters bredd. Båtar över dessa storlekar hanteras med inhyrd mobilkran till extra kostnad.

Hamnen har två mastkranar, varav den större klarar ca 1 ton. För mastförvaring finns särskilt mastskjul och transportvagnar. För vinterarbete, exempelvis med trämaster, finns särskilt utrymme. Även marin motorverkstad, Bromma Marin, finns på området.

Skötsel och drift

Hamnen och varvet styrs av Bergvikskommittén som består av medlemmar valda på SSS årsmöte. Kommittén leds av en ordförande som har eget budgetansvar. Som båtägare har du skyldighet utföra arbetsplikt vår och höst om ca. 3 timmar per gång. Arbetsplikten avser i första hand att iordningställa efter sjösättning och allmän städning av varvsplanen.

Miljö

Som SSS-medlem har du förbundit dig att följa vår miljöpolicy, och SSS har även tydliga regler för vad som gäller kring båtbottenfärger. Vi strävar efter att vara så miljövänliga som vi kan, och du som medlem har en stor del i detta.

För dig som har varvs- eller båtplats på Bergvik eller besöker hamnen gäller en särskild miljöplan och en avfallshanteringsplan.

Schema 2024

Städdag av förvaringssticken_

 

Arbetskväll för varvsliggare på Bergvik sker:
 • Tisdag 21 maj kl. 17.30-20.30
  Solens strålar värmer alltmer och isen har släppt i hamnen. Sjösättning och en härlig båtsommar närmar sig med andra ord!
  Bergvikskommittén arbetar vidare med att göra hamnen mer tillgänglig med fortsatt installation av y-bommar. För er som kommer att beröras i denna omgång återkommer vi med detaljerad information. En gedigen genomgång av elsystemet är genomförd vilket kommer att innebära höjd säkerhet och enklare elanvändning i hamnen och på varvet.
  För att underlätta vid på- och avmastning samt minska trängseln i inre hamnen har vi låtit klä in stenkajen vid yttre mastkranen med trä. Nu kan man alltså vara mer flexibel då det finns två ställen för mast- och riggjobb.Första sjösättning sker onsdag 17 april och sista sker onsdag 8 maj. När båtarna är i sjön är det dags att snygga till på varvsområde och i hamn, utföra en del andra arbeten och åtgärder för att få en fin och fungerande anläggning inför den annalkande sommaren.

  Som medlem har man arbetsplikt så missa inte detta tillfälle att göra din insats samtidigt du umgås med och lär känna andra medlemmar. Om du inte kan delta denna kväll så återkoppla så försöker vi hitta ett annat tillfälle för just dig.

  Till arbetskvällen rekommenderas oömma kläder samt arbetshandskar.

   

  Hållpunkter
  18:00-20:00 Arbete
  20:00-21:00 Vi bjuder på grillad korv med dryck

Städdag för hamnliggare på Bergvik sker:

 • Onsdag ??  september kl. 17.30-20.30
  Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Bergvik ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring.

Kontakt

Ordförande i Bergvikskommittén:
Jonas Råsmar
Tel: 070-8609248

Hamnkapten:
Rickard Wallmark
Tel: 079-006 02 65

Ansök om båtplats
Här kan man ansöka om båtplats