Ledaranmälan

Ledaranmälan

Mejla till lägeransvarig Mathilda Insulander på lager@stockholmssegelsallskap.se om du har frågor

 • Kontaktuppgifter

 • Om inte, kontakta kanslichef Fredrik Nyberg direkt på 08-653 03 55
 • 12 siffror – ÅÅÅÅMMDD-XXXX
 • Anhörig/kontaktperson

  Lägg till kontaktuppgifter till två kontaktpersoner som kan nås under lägret
 • Bankuppgifter

  Skriv in bankuppgifter för löneredovisning. Skriv vilken bank du har, ditt clearingnummer och kontonummer
 • Lägeranmälan

  Här fyller du i vilka läger du kan och vill jobba på i sommar. Anmäl dig gärna till så många läger som möjligt så blir det enklare vid ledarfördelningen. Som förstaårsledare, dvs. året efter du varit aspirant, får du jobba minst ett läger. För övriga ledare försöker vi se till så att alla som vill får jobba minst två läger. Vid fördelning av ledare kommer vi att fokusera på att det ska bli ett säkert läger med jämn kompetensfördelning. Om det anmäls fler ledare än det finns platser, kommer engagemang i föreningen att prioriteras. Så, ju mer du engagerar dig desto mer kommer du att få jobba! Tips! Försök att jobba så många läger som möjligt. Genom att jobba många läger på en sommar får man kontinuitet i kneget, lär sig jättemycket, får växa i sin ledarroll och dessutom så varar ju sommarens alla härligheter längre!
 • Behovet av fler seniora ledare på våra nybörjarläger kvarstår och vi hoppas att många seniora ledare söker de lägren så att vår förträffliga kunskapsöverföring mellan äldre och yngre ledare kan fortsätta!
 • Behovet av fler seniora ledare på våra nybörjarläger kvarstår och vi hoppas att många seniora ledare söker de lägren så att vår förträffliga kunskapsöverföring mellan äldre och yngre ledare kan fortsätta!
 • För att jobba på fortsättningslägret ska du ha varit aspirant ett år och sedan jobbat ett år som ledare. Vidare ställer fortsättningslägret höga krav på seglings- och ledarförmåga. Detta då juniorerna är äldre, lägret är mer seglingsinriktat och antalet ledare är färre.
 • För att jobba på kappseglingslägret ska du ha varit aspirant ett år och sedan jobbat ett år som ledare. Vidare ställer kappseglingslägret höga krav på seglings-, regel- och ledarförmåga. Detta då lägret är kappseglingsinriktat, juniorerna är äldre och kappseglingsmotiverade och ofta med tidigare erfarenhet av kappsegling, och antalet ledare är färre.
 • För att jobba på fortsättningslägret ska du ha varit aspirant ett år och sedan jobbat ett år som ledare. Vidare ställer fortsättningslägret högre krav på seglings- och ledarförmåga. Detta då juniorerna är äldre, lägret är mer seglingsinriktat och antalet ledare är färre.
 • Ansvarsområden

  Här kan du fylla i önskat ansvarsområde under veckan. Har du inte stenkoll på vad varje ansvarsområde innebär? Kika i Lägerbibeln som ligger på ledarsidan.
 • Alla förutom LC och steff kommer någon gång under veckan också att vara dagis (dagsansvarig) och städansvarig.
 • Hälsouppgifter

 • Skriv här om du är vegetarian, vegan osv.
 • Övrigt

 • På Rastaholm eller i någon annan klubb
 • För att anmäla dig till läger ska du ha lämnat in belastningsregisteerutdrag. Det sköts helt digitalt (eller fysiskt om du hellre vill), på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
 • Närvaro på kick-off är obligatorisk för alla som ska jobba på sommaren. Frånvaro godtas bara om det finns särskilda skäl.
 • Jag samtycker till insamlandet av personuppgifter, samt har tagit del av SSS integritetspolicy