Rastaholms och Bergviks varv

Vinterförvaring på Rastaholm eller Bergvik i Mälaren

SSS är en klubb med stor verksamhet inom båtlivet i form av kappseglingar, seglarläger för juniorer, träning, kurser och olika sammankomster. En betydande del av detta sker på Rastaholm, som är vackert beläget vid Mälaren och har varit i SSS ägo i nästan hundra år. Där finns en väl skyddad småbåtshamn och stora ytor på land för vinterförvaring av båtar, samt vår klubbholme med gästhamn, värdshus och vandrarhem. Bergviks varv är beläget i Bromma, centralt med närhet till slussen och Stockholms skärgård.

Upptagning på land och sjösättning sker med egen personal och gaffeltruck som kan hantera båtar upp till ca 10 ton. Båtar över 10 ton torrsätts och sjösätts med inhyrd kran på ett bestämt datum. Bojar, kättingar, Y-bommar och förtöjningsanordningar hanteras i första hand av vår personal, även om SSS är en båtklubb och inte en marina.

Det är viktigt att vara medveten om detta så att man följer regler och anvisningar i vår miljöpolicy om bland annat giftfärger, bottentvätt och arbeten på sin båt.  

För att få ha sin båt i sjön eller på land i våra hamnar och varv måste du vara medlem

På hemsidan ansöker du om detta genom fliken ansökan om medlemsskap, och får ett bekräftelsemejl automatiskt. När du väl är medlem och erhållit ditt medlemsnummer kan du ansöka om om varvs- eller hamnplats via formuläret ansökan om båtplats.

Du blir sedan kontaktad från vårt kansli och får bekräftelse om plats finns, och därefter en faktura på varvs- respektive hamnavgiften. Inbetalning av denna innebär att du godkänner SSS båtplatsavtal. Villkoren för detta finns att läsa här.

Välkommen till SSS!