Meckhelg för seglarna i Bergvik (C55, 2-krona m.m.)