Våra båtar

Optimist

Optimist

Optimisten är en jolle för juniorer mellan 8-15 år. Det är en utmärkt nybörjarbåt och en rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. Man får tävla i Optimist till och med det år man fyller 15, men många har redan vuxit ur båten innan dess. Många börjar segla båten i åttaårsåldern. Optimisten är troligen världens största båtklass med upp emot 300 000 båtar i världen. I Sverige har över 24 000 Optimistjollar registrerats. SSS har ungefär 15 stycken egna optimister varav sex-åtta stycken används på våra träningar i Bergvikshamnen. Läs mer på Optimistjolleförbundets sida.

Tvåkrona

2-kronan är en kappseglingsbåt men skall även kunna vara en båt för nybörjare eller enkel dagseglare för familjen. SSS har nio stycken egna 2-kronor, varav fyra stycken används på våra träningar i Bergvikshamnen. I 2-kronan seglar man minst två personer, och det är enkelt för en instruktör att segla med och lära ut direkt från båten. Läs mer på Kronan Boats, och på 2-kroneförbundets hemsida.

Zoom8

Zoom8

SSS har en egen Zoom8, Nelly, som vi under 2020 kan använda på våra träningar i Bergvikshamnen. Zoom8:an är en enkel och rolig båt med stora möjligheter att utvecklas i. Båten är större än optimisten men mindre än t.ex. Laser och e-jollen vilket gör den perfekt för dig som har vuxit ur optimisten eller söker en roligare seglingsupplevelse innan du är stor nog att hantera en större båt. Läs mer på Zoom8-förbundets sida.

Laser

Laser

Lasern är en jolle med möjlighet till tre olika riggstorlekar; Laser 4.7,
Radial & Standard, och SSS har tillgång till alla riggtyperna men det vanligaste är att vi använder Radial eller 4.7. Riggen är alltså anpassningsbar till många seglare och man seglar en person i jollen. Laser 4.7 seglas optimalt av juniorer mellan 55-65 kg, Radial seglas optimalt mellan 65-75 kg och standard seglas optimalt från 75 kg och uppåt. Sammanlagt har SSS åtta stycken egna Lasrar som vi hyr ut på junior- och vuxenträningarna. Lasern är också rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. Läs mer på Laserförbundets hemsida.

C55

C55

C55an är en enkel och lätthanterlig kölbåt. Den seglas av 2-3 personer och vi har tillgång till fyra båtar. Det är enkelt för instruktören att följa med i båten och
förenkla pedagogiken. C55:an passar perfekt för vuxenseglarskola och det är enkelt att ta steget o börja kappsegla. Läs mer på C55-förbundets sida.