Våra båtar

Optimist

Optimist

Optimisten är en jolle för juniorer mellan 8-15 år. Det är en utmärkt nybörjarbåt och en rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. Man får tävla i Optimist till och med det år man fyller 15, men många har redan vuxit ur båten innan dess. Många börjar segla båten i åttaårsåldern. Optimisten är troligen världens största båtklass med upp emot 300 000 båtar i världen. I Sverige har över 24 000 Optimistjollar registrerats. SSS har ungefär 15 stycken egna optimister varav sex-åtta stycken används på våra träningar i Bergvikshamnen. Läs mer på Optimistjolleförbundets sida.

Tvåkrona

2-kronan är en kappseglingsbåt men skall även kunna vara en båt för nybörjare eller enkel dagseglare för familjen. SSS har nio stycken egna 2-kronor, varav fyra stycken används på våra träningar i Bergvikshamnen. I 2-kronan seglar man minst två personer, och det är enkelt för en instruktör att segla med och lära ut direkt från båten. Läs mer på Kronan Boats, och på 2-kroneförbundets hemsida.

Laser

Laser

Lasern är en jolle med möjlighet till tre olika riggstorlekar; Laser 4.7, radial & standard, och SSS har tillgång till alla riggtyperna men det vanligaste är att vi använder radial. Riggen är alltså anpassningsbar till många seglare och man seglar en person i jollen. Laser 4.7 seglas optimalt av juniorer mellan 55-65 kg, radial seglas optimalt mellan 65-75 kg och standard seglas optimalt från 75 kg och uppåt. Sammanlagt har SSS åtta stycken egna lasrar som vi hyr ut på junior- och vuxenträningarna. Lasern är också rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. Läs mer på Laserförbundets hemsida.

C55

C55

C55an är en enkel och lätthanterlig kölbåt. Den seglas av 2-3 personer och vi har tillgång till fyra båtar. Det är enkelt för instruktören att följa med i båten och förenkla pedagogiken. C55:an passar perfekt för vuxenseglarskola och det är enkelt att ta steget o börja kappsegla. Läs mer på C55-förbundets sida.