Vanliga frågor och svar

Denna sida kompletterar sidan ”Viktig information”.

Hur kan jag börja segla med SSS?

Surfa runt på vår hemsida för att hitta en grupp du är intresserad av. Därefter kan du anmäla dig till den. Är du osäker på vilken grupp som skulle passa eller har andra frågor kan du mejla till traning@stockholmssegelsallskap.se.

Kan jag låna en av klubbens båtar för att segla själv?

Klubben har ett antal båtar som används på våra kurser och veckoträningar. Som huvudregel är det inte möjligt att låna båtarna för att segla själv. Du som däremot engagerar dig i verksamheten, hjälper till som tränare eller på annat sätt bidrar till att klubbens verksamhet snurrar på kan efter överenskommelse med Seglingssektionen få låna en klubbåt för att segla utanför den ordinarie veckoträningen.

Hur går träningen till?

Våra träningar går ut på att vi samlas vid båtarna och hjälps åt att rigga dem, har en kort teorigenomgång framför tavlan, därefter seglar vi det som vi gått igenom, hjälps åt att rigga av båtarna, och avslutar med en gemensam samling där vi går igenom passet och summerar vad vi ska tänka på tills nästa gång.

Generellt sett så brukar tränaren komma runt 17:00 (om inte annat kommunicerats), och då hoppas vi på att så många av deltagarna som möjligt är där. Framförallt i början av säsongen går det i vissa grupper åt en del tid till att lära sig rigga/komma ihåg hur man riggar, så det är därför bra att komma i god tid till träningen. Genom hela terminen är det viktigt att komma ihåg att vi alla hjälps åt – när ens egen båt är klar så hjälper man sin granne.