Städdag för hamnliggare Bergvik

Bergvikshamnen Bergviksvägen 10, Bromma

Sommaren har bjudit på både sol och regn och förhoppningsvis får vi en fin båthöst. Kommittén...

Städdag Västerbrohamnen

Västerbrohamnen Smedsuddsvägen 13, Stockholm

Ta med ett gott humör och oömma kläder.

Städdag Rastaholm

Rastaholm Rastaholms allé, Ekerö

Vi städar, slyröjning, fixar vattenslangar på bryggorna och varvsplanen, hängrännor m.m. Efter arbetsinsatsen fikar vi tillsammans....

Julbord på Rastaholm

Rastaholm Rastaholms allé, Ekerö

Anmälan sker här: Anmälan till julbord – Stockholms Segelsällskap (stockholmssegelsallskap.se)