Sjösättning Rastaholm

Rastaholm Rastaholms allé, Ekerö

Se sjösättningslistor på medlemssidan.  Gäller medlemmar som kommit upp väldigt sent.

Årsmöte 2023

Rastaholm Rastaholms allé, Ekerö

Alla medlemmar har per mejl fått kallelse till årsmötet som äger rum den 26 mars 2023...