Sjösättning Rastaholm

Rastaholm Rastaholms allé, Ekerö

Se sjösättningslistor på medlemssidan.

Sjösättning Bergvik

Bergvikshamnen Bergviksvägen 10, Bromma

Se sjösättningslistor på medlemssidan.

Sjösättning Bergvik

Bergvikshamnen Bergviksvägen 10, Bromma

Se sjösättningslistor på medlemssidan.

Städdag Västerbrohamnen

Västerbrohamnen Smedsuddsvägen 13, Stockholm

Ta med ett gott humör och oömma kläder.