Dags att nominera inför årsmötet

Nu har det blivit dags att nominera representanter till våra kommittéer och styrelsen. På medlemssidan på hemsidan finns information från valnämnden: ett brev med information, och ett dokument med en lista på nuvarande uppdrag och mandattider.

Vi är många som är engagerade inom SSS men vi  behöver bli ännu fler! SSS har kommittéer för våra hamnar och varv, segling (junior-, vuxen- och kappsegling) klubbverksamhet med utbildning och fester samt miljö. Varför ska man då engagera sig i en kommitté? Självklart därför att det behövs för att en ideell förening som SSS ska fungera. Verksamheten bygger på medlemmarnas insatser och man får också så mycket tillbaka genom sitt engagemang! Man lär känna trevliga och engagerade medlemmar, man lär sig nya saker, har möjlighet att utveckla verksamheten samt att man har kul tillsammans! Det finns så mycket mer som vi inom SSS skulle kunna göra. Hoppas du vill vara med! Se vilka kommittéer vi har här.

Alla nyheter