Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna.


Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna.

I nomineringen skall det framgå:

  • Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
  • Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
  • En liten motivering till varför personen nomineras.
  • Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag.

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer.

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen. Vi tar därför gärna emot förslag på lämpliga kvinnor.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)

För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna senast den 31 januari.

Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast den 1 mars.
Nomineringarna som skickas via post, ska skickas till:

Valberedningen

Stockholms Segelsällskap
Bergviksvägen 10
167 63 Bromma

Nomineringarna via e-post skickas till:
valberedningsss@outlook.com

Vänlig hälsning Valberedningen

Kontaktuppgifter valberedningen
Paula Thunberg Bertolone      (Västerbrohamnen)      0702-635522       paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se
Ordförande                         

Gunilla Sundberg      (Rasta)      gunilla.rasta@gmail.com

Ulrik Hejdenberg      (Tranebergshamnen)      0708 373540      ulrik@hejdenberg.pp.se

Bilagor:

Mandattid kvar till årsmötet 2018

Uppdrag som medlemmar kan nominera till och som ska väljas 2019

Alla nyheter