Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna.

Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna.

Denna gång har Bertil Sjöholm och Per Bartholf aviserat att de slutar i samband med vårens årsmöte. Det betyder att vi ska välja ny ordförande och skattemästare. Till ordförandeposten ser vi någon av de kompetenta ledamöter som redan finns i styrelsen. Till skattmästare behöva vi förslag på en kompetent ekonom.

 

I nomineringen skall det framgå:

  • Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
  • Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
  • En liten motivering till varför personen nomineras
  • Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen, annars betraktar vi det som ett informellt förslag

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer.

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen. Vi tar därför gärna emot förslag på lämpliga kvinnor.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)
För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna senast den 31 januari.

Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast den 1 mars.

Nomineringarna som skickas via post, ska skickas till:

Valberedningen

Stockholms Segelsällskap
Chapmansgatan 6, 11236 Stockholm.

Nomineringarna via e-post skickas till:
valberedningsss@outlook.com

Vänlig hälsning Valberedningen 🙂

Kontaktuppgifter valberedningen
Ulrik Hejdenberg                    Tranebergshamnen       0708 373540     ulrik@hejdenberg.pp.se

Paula Thunberg Bertolone     Västerbrohamnen         0702-635522    paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Gunilla Sundberg                   Rasta                                                     gunilla.rasta@gmail.com

Valberedningens förslag 2016

Uppdrag som medlemmar kan nomineras till

Alla nyheter