Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2024 med gästtalare Lars Granath (Hydrographica).

Tisdagen den 19 mars kl. 18.00 på Sjömansskolan, Långholmen
Dagordning enligt stadgarna.
O.s.a. senast den 12 mars per e-post till arsmote@stockholmssegelsallskap.se. Under mötet bjuder sällskapet på enklare förtäring. O.S.A är därför obligatoriskt för att kunna beställa mat.

Följande årsmöteshandlingar kommer finnas på hemsidan senast två veckor innan mötet (1895)

  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning och balansräkning
  • Revisorernas berättelse
  • Motioner
  • Proposition – förslag från styrelsen
  • 2024 års budget
  • Verksamhetsplan 2024
  • Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, kommittéledamöter
  • Förslag på valnämnd

För styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande
Stockholms Segelsällskap

Alla nyheter