Kansliet flyttar

Nu går flyttlasset och SSS lämnar sina lokaler på Chapmansgatan. Från och med den 15 februari kommer SSS kansli finnas beläget i Gula Villan som ligger på Bergviksvarvet i Smedslätten, Bromma. Tanken med flytten är att kansliet ska komma närmre sällskapets medlemmar och vår verksamhet. Nytt blir även att SSS och SMBF (Saltsjö-Mälarens Båtförbund) kommer samhusera, vilket vi alla tror kommer bidra till många positiva synergieffekter. 

Detta kommer med andra ord betyda att kansliet service under en tid kommer vara begränsad. Detta kommer framförallt gälla v7 (13/2-17/2), då själva flyttlasset går. Målsättningen är att kansliet kommer öppna återigen måndagen den 20 februari.

Väl mött!

Fredrik Nyberg
Kanslichef, Stockholms Segelsällskap

Alla nyheter