Muddring

Muddring av hamnbassängen är gjord!
Med hjälp av Drottningholms Entreprenad är hamnbassängen muddrad till ett minsta djup av 2,5 m.
I mitten av bassängen är djupet större vilket ska göra att slam från fjärden kommer att lägga sig där och inte påverka områden längs kajerna lika mycket som tidigare.

Hälsningar Rastakommitén.

Alla nyheter