Nattvaktsschema för Tranebergshamnen

Hej alla hamnliggare i Västerbrohamnen. Nu finns nattvaktsschemat för 2016 på medlemsidorna. Vid ev. frågor kontaktas hamnkapten

Alla nyheter