Nattvaktsschema för Västerbrohamnen

Hej alla hamnliggare i Västerbrohamnen. Nu finns nattvaktsschemat för 2016 på medlemsidorna. Vid ev. frågor kontaktas hamnkapten.

Alla nyheter