Nomineringar till årsmötet

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna. Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna. Det finns inte ett bestämt antal ledamöter i varje kommitté – så nominera på!

De som är gulmarkerade är alltså de som inte ska väljas på nytt vid detta årsmöte.

I nomineringen skall det framgå:

 1. Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
 2. Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
 3. En liten motivering till varför personen nomineras.
 4. Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen, annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera med. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer!

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)

För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna så snart som möjligt!

Valberedningen lämnar därefter över förslagen till styrelsen senast den 1 mars.

Skicka din nominering till:

eller

 • Valberedningen
  Stockholms Segelsällskap
  Bergviksvägen 10
  167 63 Bromma

Kontaktuppgifter valberedningen

Paula Thunberg Bertolone, Västerbrohamnen
070-2635522 och paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Gunilla Sundberg, Rastaholm
073-7536254 och gunilla.rasta@gmail.com 

Ulrik Hejdenberg, Tranebergshamnen
0708-373540 och ulrik@hejdenberg.pp.se

Anders Steen, Bergvik
070-7700451 och Anders.steen@secondpart.se

Med vänliga hälsningar från SSS Valberedningen

Alla nyheter