Sjösättningslistorna ligger uppe

Ett säkert vårtecken är att sjösättningslistorna nu är uppe på hemsidan (och de sitter även uppe på våra hamnar och varv). Gå in på medlemssidan och hitta din tid.

Kom ihåg:

För er medlemmar som inte kan sjösätta enligt plan, kommer båten behöva flyttas för att inte ligga i vägen för övrig sjösättning. Det kommer medföra en kostnad på 1 800 kr.

För den som inte kan sjösätta inom den ordinarie sjösättningstiden kommer det att kosta 1 500 kr.

För att sjösättningen ska gå så smidigt som möjligt detta år hoppas vi på få flyttar.

Alla nyheter