Slagstaholme

Äntligen klart.

Nu är Slagstaholme officiellt SSS klubbholme. Det innebär i dagsläget att vi har full tillgång till ön men samtidigt en hel del jobb. Prioritet ett är att få till bryggor. Det finns en flytbrygga som behöver omvårdnad, en brygga på stolpar som kanske inte går att rädda plus en ”Ångbåtsbrygga” som behöver ny däckning. I övrigt kan man se ön som ett blankt papper som någon har ritat lite på. Där har vi möjligheten att A, Sudda ut. B, Snygga till och bättra på eller C, bara underhålla. Personligen skulle jag förorda alternativ B. Jag rekommenderar alla att ta en tripp ut och se ön med egna ögon och bilda sig en egen uppfattning om läget. Det finns en Facebook sida också. Sök på Slagstaholme SSS klubbholme så finns det lite bilder men de ger ingen helhetsbild.

För att lugna alla som oroar sig över kostnaderna så ska de inte drabba klubbkassan. Meningen är att försöka få sponsorer och eventuellt bidrag i olika former. Ett annat alternativ är, att de som är intresserade skänker en slant, typ motsvarande en gästhamnsavgift, för att komma i gång lite snabbare. Har man virke över från altanbygget så är det välkommet. Därför vore det roligt om så många som möjligt kunde tänka sig att hjälpa till att få stil på den del av ön som kommer att nyttjas i första läget. Gärna folk som är hantverkare av något slag men det behövs även folk som kan hantera en kratta eller sekatör.

Väl mött på klubbholmen.

Torda

Alla nyheter