Sommarhälsning från ordföranden!

Under förra året började jag med att försöka att någorlunda regelbundet skriva lite aktuell
information till sällskapets funktionärer. Lite har det väl haltat lite men nu förbättrar jag mig och
skriver en sommarhälsning.
SSS har sedan senaste informationen fått en ny styrelse med sex nya ledamöter. Det är bra.
Styrelsen förnyas, föryngras och vitaliseras. Det blir ett spännande verksamhetsår som ligger
framför oss.
För några dagar sedan fattade Saltsjö Mälarens Båtförbund beslutet att flytta till SSS lokaler.
Därmed fattade också styrelsen beslutet att renovera gula villan på Bergvik och flytta SSS kansli
dit. Gula villan kommer då att hysa SSS kansli och SMBF: kansli med var sina kontor och ingångar
men med ett gemensamt styrelserum och gemensamt kök. SMBF kommer också ha samma rätt
som SSS att nyttja våra lokaler och då tänker jag främst på Västerbrohamnen och Rasta. I
Västerbrohamnen kommer vi att förbättra nuvarande sammanträdesrum och göra det mer som en
gemensam mötesplats för spontana möten. Lagerutrymmet bakom sammanträdesrummet kommer
att byggas om till ett nytt sammanträdesrum.
Beträffande Bergvik, så skall vi undersöka intresset och möjligheten att investera stort i hamnen
och bygga en ring av vågbrytare kring den. En sådan stor investering kan inte sällskapet klara utan
kapitaltillskott. Därför kommer en intresseförfrågan med förutsättningar att gå ut till sällskapets
medlemmar med fråga hur många som kan tänka sig att delta ekonomiskt för att få en plats i den
nya hamnen. Det är i så fall ett för sällskapet nytt sätt att finansiera stora investeringar. Det är dock
inte unikt i samhället i övrigt, golfklubbar har nyttjat det rätt flitigt.
Segelverksamheten fortsätter att utvecklas positivt och snabbt. I år har vi engagerat Jonatan på
mer tid än förra året och med den utvecklingstakt, som vi nu har lär vi snart både behöva och
ekonomiskt kunna anställa honom på heltid. Jonatan gör liksom all vår personal ett fantastisk jobb
för sällskapet.
Segla nu försiktigt och njut av sommar, sol och skärgård oavsett om det sker med hjälp av vind
eller motor på långfärd eller dagsutflykter. Ni har väl noterat att årets eskader skall korsa hav och
gästa Gutarnas ö.

Med önskan om fair winds
Bertil H Sjöholm

Alla nyheter