Städdag Rasta (ersättningsdag för den inställda i November)

Lördagen den 22 april
kl. 0900 – 1200
Vi städar upp och ställer i ordning inför vårens sjösättning.
Efter arbetsinsatsen fikar vi tillsammans på värdshusets baksida.

Anmäl din närvaro vid sjöboden.

Kom i oömma kläder och tag gärna med egna verktyg.

Välkomna hälsar Rastakommittén

Alla nyheter