Städdag Rastaholm den 20 maj

Lördagen den 20 maj
kl. 0900 – 1200
Vi städar upp och ställer i ordning inför vårens sjösättning.
Efter arbetsinsatsen fikar vi tillsammans på värdshusets baksida.

Anmäl din närvaro vid sjöboden.

Kom i oömma kläder och tag gärna med egna verktyg.

Alla nyheter